English to Tamil Meaning :: abysmal

படு பாதாளமான, எல்லையற்ற ஆழமுடைய
Abysmal :
படு பாதாளமான
- படு பாதாளமானதேவையில்லாமல்
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) very great; limitless(2) resembling an abyss in depth; so deep as to be unmeasurable

Show Examples
(+)

(1) He yawned widely; from the depths of the abysmal abyss stretching beyond his throat emerged his tongue.(2) The research will be carried out in Glasgow, where the handing out of statins is most likely to happen, because of the city's abysmal heart attack record.(3) He wore a deep green robe and had the same black abysmal eyes as Mrs. Flockhart.(4) But many schools serving the poor are of such abysmal quality that many children drop out of school in frustration.(5) My summing up of her abysmal and shameful performance is written below.(6) Sadly, it was an abysmal offer, some Ôö¼├║25,000 below the asking price!(7) There was no denying Ballylinan's superiority as they completely overshadowed an abysmal Rock performance.(8) Yet, even though official statistics reveal this abysmal state of affairs, what is the Government's response?(9) I don't know, but I am sure that anonymity plays its part when these abysmal and frighteningly stupid people decide to view this stuff.(10) And he's so far not lived up to any single commitment that he's made, which is a pretty abysmal record.(11) Happily, their plugs are configured differently or I would have fried my laptop in my abysmal ignorance.(12) I've often wondered how they could get away with some of the cooking programmes that are on TV, considering how abysmal the hygiene shown is.(13) The down side is excess weight, poor performance and abysmal gas mileage.(14) Will computers close the final gap, and find in their own depths, abysmal or otherwise, an instinctual feel for the wrong move at the right time?(15) And one reason it's not been achieved is the abysmal lack of planning for an aftermath which was violent.(16) Certainly the abysmal suffering and despair in many poor countries should cause us sickening guilt.
Related Words
(1) abysmal sea ::
படு பாதாளமான கடல்
Synonyms
Adjective
1. very bad ::
மிகவும் மோசமான
2. dreadful ::
அச்சமூட்டும்
3. awful ::
மோசமான
4. terrible ::
பயங்கரமான
5. frightful ::
பயங்கரமான
6. atrocious ::
கோரமான
7. disgraceful ::
அவமானகரமானது
8. deplorable ::
வருந்தத்தக்க
9. shameful ::
வெட்கக்கேடான
10. hopeless ::
நம்பிக்கையற்ற
11. lamentable ::
துயருற்ற
12. rotten ::
அழுகிய
13. appalling ::
பயங்கரமான
14. crummy ::
crummy
15. pathetic ::
பரிதாபகரமான
16. pitiful ::
இரங்கத்தக்க
17. woeful ::
துக்கமான
18. useless ::
பயனற்றது
19. lousy ::
அசிங்கம்
20. dire ::
கொடிய
21. the pits ::
குழிகளை
Antonyms
1. shallow ::
ஆழமற்ற
2. shoal ::
கூட்டம்
3. skin-deep ::
தோல் ஆழமான
4. superficial ::
மேலோட்டமான
5. surface ::
மேற்பரப்பில்
Different Forms
abysmal, abysmally
English to Tamil Dictionary: abysmal

Meaning and definitions of abysmal, translation in Tamil language for abysmal with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of abysmal in Tamil and in English language.

Tags for the entry "abysmal"

What abysmal means in Tamil, abysmal meaning in Tamil, abysmal definition, examples and pronunciation of abysmal in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Affection
பாசம், அன்பு, உணர்வு, அன்பான, பேரன்பின், இணைப்பு, சாய்வு, ஆடம்பரமான, தழுவுதல், உள்ளுணர்வு, உணர்ச்சி, சீராட்டு, மரியாதை, பாராட்டு, மாயையை, மந்திரவாதியின், மாயை, ஈர்ப்பை, இரக்க, சூழல், பின்பற்றுவது, உள்ளத், சங்கம், மூர்க்கத்தனமான, உத்வேகம், ஜோடி, திருமணம், , நிறங்களை, இருமனம், சிந்தனையில், யோசனை, மனதில், ஈர்ப்பு, வரைய, இழுவை, ஆர்வத்தை, வரைதல், நட்பு, கோபம், நிறம், முறையில், சாய, இழுக்க, பதற்றம், சுமையில், பண்பின், பக்தி, நம்பக, உள்ளாகும், காமம், பத்திரம், வேலை, நடவடிக்கைபாசம், நாட்டம், நல்ல விருப்பத்திற்கு
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.