English to Tamil Meaning :: amass

குவி, திரட்டு
Amass :
குவி
- குவிகுவித்திருந்தார்amassesகுவிப்பதற்கு அல்லாமல்
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) collect or gather(2) get or gather together

Show Examples
(+)

(1) Traditionally only organizations had the resources to amass large amounts of consumer information.(2) But eventually you're out there playing shows all the time, and you amass enough material, and you think it's time to sink or swim and take it seriously.(3) They looked upon electoral victory as licence to abuse power, help cronies and amass huge fortunes.(4) Yet, it has still managed to amass a huge amount of cash and a reputation as an aggressive and relentless competitor.(5) In more trials with indigenous plants, his immediate challenge was to amass sufficient quantities of seed so that large areas might be replanted.(6) Many gasps were heard from a small crowd that had amassed above him, as he brought the sword to his side and faced his enemy.(7) Since 1997 he has amassed a vast store of knowledge as a maverick manufacturer of beautifully crafted racing motorcycles.(8) She was herself a stock broker for a number of years, and through her company amassed a fortune.(9) ÔÇÿThey are great amassers of power, which they have leveraged for wealth,ÔÇÖ said one former high-ranking golf administrator.(10) I am pleased to report that the chest of drawers is indeed still white on the top and that I seem to have amassed a hefty quantity of necklaces.(11) And who was this Evans, this wealthy connoisseur, benefactor and amasser of valuables?(12) A group, which even has its own website, is amassing in a region called Sulawesi.(13) By the time the opposition amassed its figures of discrepancy, most of the groups had filed their reports and left.(14) You would be right in saying that just as he has numerous people who seem to hang on his every word, he has also amassed a significant number of critics.(15) The 1,600 troops taking part began amassing around St James's Palace in the early hours of the morning and the procession began to move at 6am as the sun came up.(16) But he failed to answer questions that the Treasury had amassed four billion pounds extra in tax through the increases.
Synonyms
Verb
1. gather ::
சேகரிக்க
2. collect ::
சேகரிக்க
Antonyms
1. dispel ::
விரட்ட
2. disperse ::
கலைக்க
3. dissipate ::
வெளியேற
4. scatter ::
சிதறல்
Different Forms
amass, amassed, amasses, amassing
English to Tamil Dictionary: amass

Meaning and definitions of amass, translation in Tamil language for amass with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of amass in Tamil and in English language.

Tags for the entry "amass"

What amass means in Tamil, amass meaning in Tamil, amass definition, examples and pronunciation of amass in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Strike
வேலைநிறுத்தம், வெளிநடப்பு, அகலம், நீளம், சீசன், பொருத்தமான நேரத்தில்வெற்றி, வேலைநிறுத்தம், போட, வசீகரித்தன, மோகம், காயப்படுத்தும், , ஸாப், முறிய அடிக்கலாமா, விளைவிக்க, பணியாற்ற, ஆலை, அடைய, வெளியே பணியாற்ற, வெளிநடப்பு, கொலை, அடிக்க, ஈரம், வெளியிடுவதில்லை, அடி, விளையாட, ஒலி, மேடை, கம்பியை இழுத்து விடுவதால் ஏற்படும் ஒலி, குச்சி, துளைத்து, மூலம் இயக்க, கோரக் காட்சி, பத்திர, இடி, தாக்கப்பட்டு, சுவிட்ச், ரேம், வேதனை, சாட்டையால், முஷ்டி குத்து, பஃபே, வேக், களமிறங்கினார், நாக் அவுட், கொல்லும்போது, அதிர்ச்சி, வெடுவெடுப்பு, தட்டுங்கள், கடிக்க, ஆட்சி கவிழ்ப்பு, காயம், தூண்டிவிட, பவுண்டு, பற்றி விபரமாக பேசியது, கனமான துணியை பரிசாய், எடுக்க, ஓய்வு, வாபஸ், தனி, கழற்றி, முத்திரை, ஈர்க்க, அச்சு, பத்திரிகை, முத்திரையில், குறி, நாதம், மோதிரம், டிங், ஒரு மணியை, பனி நீக்கு, கிழித்தெறிய, குறிப்பிடுகின்றன, இதையொட்டி, மேலே வா, உயரும், வரை உயரும், எழும், மேலேறும், கண்டுபிடிக்கலாம், முளைப்பயிர், தொடங்குகிறது, தன்னால் நினைவு, ஆஃப் அமைக்க, வெண்ட், விட்டுவிடு, வெட்டி எடு, ஒதுக்கப்பட, அகற்ற, அவுட் ஆட்சி, வெட்டுவது, துண்டு, பற்றிக்கொண்ட, மடு
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.