English to Tamil Meaning :: baton

தண்டம், சிறு பிரம்பு, குட்டையான கோல்
Baton :
கோலினை
- கோலினைபொல்லுகள்
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a thin tapered rod used by a conductor to lead an orchestra or choir(2) a short stout club used primarily by policemen(3) a short staff carried by some officials to symbolize an office or an authority(4) a hollow metal rod that is wielded or twirled by a drum major or drum majorette(5) a hollow cylinder passed from runner to runner in a relay race

Show Examples
(+)

(1) The singing is excellent down through the cast and the orchestra performs splendidly under his incisive baton .(2) With the house of Bourbon the baton distinguished the cadets, while the baton sinister marked the illegitimates.(3) It was natural, of course, that a man who had stood, holding his conductor's baton on the greatest cities of the world would be like this.(4) There might be a Rose Parade all the way to the Hall of Fame with Pete out front twirling the baton if, and when, he becomes eligible.(5) He is a phenomenon of the podium, an immigrant kid who first raised a baton for Toscanini at the age of seven and has since conducted 5,000 performances.(6) I've heard her talk about this;the third runner knocked the baton out of her hand, her knee came up.(7) The conductor lifted his baton high above his head, and signaled the band to pick up their instruments.(8) Brauchitsch, having been promoted to general in February 1938, was given his field marshal's baton in July 1940.(9) I normally deplore applause that begins before the conductor lowers his baton , but I joined in the spontaneous delight at the pyrotechnics.(10) Minutes later he was back to hand the baton to the next runner who set off towards Smithy Bridge as smiling onlookers applauded and yelled their support.(11) Continuing the theme of movement, the third revealed a split screen showing identical images of relay racers passing a baton .(12) But I still prefer my own, a Victorian ivory and ebony conductor's baton .(13) Holding the baton for the choir was music teacher, Fiona McPhillips.(14) Under the baton of veteran Musical Director Derek Broadbent the orchestra seemed to enjoy themselves just as much as the cast.(15) It features a black face, Arabic figures and baton hour markers, small seconds dial at 9 o'clock, 'Black Seal' inscription at 6 o'clock.(16) Petite baton hands and four baton indicators adorn the dial, which is set in a square goldtone steel case with gentle contours and a beautiful polished shine.
Related Words
(1) baton ::
கோலினை
Synonyms
Noun
1. stick ::
குச்சி
2. truncheon ::
குறுந்தடி
3. billy club ::
பில்லி கிளப்
4. wand ::
மந்திரக்கோலை
Different Forms
baton, batons
English to Tamil Dictionary: baton

Meaning and definitions of baton, translation in Tamil language for baton with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of baton in Tamil and in English language.

Tags for the entry "baton"

What baton means in Tamil, baton meaning in Tamil, baton definition, examples and pronunciation of baton in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Raise
உயரும், அதிகரி, சம்பள உயர்வு, விரிவாக்கம், உயர்த்த, முன்னேற்றம், அதிகப்படியான, எஞ்சிய, மிகை வழிதல், வளர்ச்சி, அதிகத் தொகை, செழிப்பு, ஏறு, ஏறும், ஏற்றம், மலையின்ஊக்குவிக்க, உயர்த்த, மரியாதை, வளம், நாகரிகமாக்கு, உருவாக்க, செய்ய, குஞ்சு, தொடங்குகிறது, கட்ட, ஒழிக்கும், அவை மூடப்படும், அழைத்து, சாறு, இனப்பெருக்கம், அதிகரிக்க, மேம்படுத்த, அந்தஸ்த்தை உயர்த்து, சீர்படுத்துவதற்கு, முன்மொழிய, கொண்டு வா, குறிப்பிட, நடவடிக்கை, முன்கொண்டுவருவதற்கு, சேகரிக்க, பகுதி, வெளியே எடு, முட்டாள், கண்காணிக்க, வை, நடைமுறையில், கீழ்ப்படிய, நிறைவேற்ற, ஜோடிக்கப்படுவார், நல் ஒழுக்கம் போதி, மகசூல், உற்பத்தி, பிரச்சாரம், ஸ்பான், வடிவம், ஃபேஷன், வேலை, விட்டு, விட்டுவிட, வெளியீடு, கைவிட்டாலும், உதைக்க, கிளப்பு, தூண்டு, தூண்ட, எழுப்ப, நேராக்க, நிமிர்ந்த, குத்திவிட்டது, வரைய, அமைக்க, என நிரூபி, இயக்கி, விழுமிய, கொடு, லிப்ட், எடுத்து, பின்புற, உயர்த்தி, முன்னேற்றம், வடிகிறது, உயர்த்து, மனதில் அழைப்பு, அழைக்கவும், வலுவாக்க, , செயல்படுத்த, தூண்டிவிட,, உச்சரிக்க, ப்ரோச், வென்ட், சொல், நிறுவ, கண்டறியப்பட்டது, சரி, சாணை, முனை, மலையின், பறித்து, காற்று, தன்மைகளை, ஏறெடுத்துப், ஏந்திஎடையை, சேவல், , ஓடு, எடுத்து, உயர்த்த
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.