English to Tamil Meaning :: blue

நீலமானநீல நிறமான
Blue :
நீல
- நீலbluedblueishbluenessப்ளூஸ்
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) blue color or pigment; resembling the color of the clear sky in the daytime(2) blue clothing(3) any organization or party whose uniforms or badges are blue(4) the sky as viewed during daylight(5) used to whiten laundry or hair or give it a bluish tinge(6) the sodium salt of amobarbital that is used as a barbiturate; used as a sedative and a hypnotic(7) any of numerous small butterflies of the family Lycaenidae
Verb(1) turn blue
Adjective(1) of the color intermediate between green and violet; having a color similar to that of a clear unclouded sky(2) used to signify the Union forces in the American Civil War (who wore blue uniforms(3) filled with melancholy and despondency(4) characterized by profanity or cursing(5) suggestive of sexual impropriety(6) belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy(7) morally rigorous and strict(8) causing dejection

Show Examples
(+)

(1) He always picks out white shirts until he doesn't have any left, and then he wears blue .(2) Victims suffered from acute cyanosis, a blue discoloration of the skin and mucous membranes.(3) There may also be obvious cyanosis (when the lips and/or skin appears blue due to lack of oxygen in the blood).(4) The rest of its body looked as if it were a giant blue lizard, standing on its hind legs like an angered bear.(5) According to zoology, the origin of blue bull is not traced to the species of cow.(6) So there must be a red quark, a blue quark and a green quark.(7) Caroline finished her toilette by herself, wearing a simple morning frock of blue .(8) The rest of the trail is rated blue /intermidiate but I think that it's only due to some recent storm damage from earlier this year.(9) This laundry starch company began producing laundry blue in 1852 by using a combination of a synthetic ultramarine and sodium bicarbonate.(10) Well, that day in the woods as I cursed a blue streak, he stood by, smiling and laughing at me.(11) Check your charts, your boat and supplies, then head out into the blue .(12) Maybe the rain brings more blue mood for me and a three year anniversary reminds me to look back to see what happened in the days before.(13) The powdery blue kingfisher has a more varied diet than the name suggests.(14) The air then turned blue as Smith gave vent to his feelings both on the way back to the dressing room and, even more volubly, in the dressing room.(15) Use blue if you have games for five year olds and brown if your visitors are color-blind.(16) In 1765, Whatman discovered a means of whitening paper by adding laundry blue to the typically yellowed paper pulp.
Related Words
(1) blue eyes ::
நீல கண்கள்
Synonyms
Adjective
2. depressed ::
மனச்சோர்வு
3. gentle ::
மென்மையான
4. puritanical ::
மிகவும் கண்டிப்பாக
5. down in the mouth ::
வாயில் கீழே
6. blueish ::
blueish
8. profane ::
ஆளாகியிருப்பதாகவும்
9. dark ::
இருண்ட
Noun
13. blue devil ::
நீல சாத்தான்
Antonyms
1. clean ::
சுத்தமான
2. decent ::
கண்ணியமான
3. wholesome ::
ஆரோக்கியமானது
Different Forms
blue, blued, blueish, blueness, blues, bluing
English to Tamil Dictionary: blue

Meaning and definitions of blue, translation in Tamil language for blue with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of blue in Tamil and in English language.

Tags for the entry "blue"

What blue means in Tamil, blue meaning in Tamil, blue definition, examples and pronunciation of blue in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Deign
வடிவமைப்பு, வரைபடம், திட்டம், ஓவியத்தை, மாதிரி, அட்டவணை, செயல்திட்டமாக, எண்ணம், கட்டுக்கதையாகும், நோக்கம், விரும்புகிறேன், விருப்பம், ஆசை, இன்பம், சாதனம், இரகசியங்களை, பிளவு, துளை, சிங்க், , கொள்கை, எழுத்துப்பிழை, மந்திரத்தின், ஆலோசனை, முடிவுவெட்டி எடு, கண்டுபிடித்தல், நினைக்கிறேன், வரை நினைக்கிறேன், வெளியே வேலை நிறுத்தம், வடிவமைப்பு, திட்டம், சூத்திரதாரி, குவாட்டர்பேக், அட்டவணை, விருப்பம், ஆசை, விரும்புகிறேன், உத்தேசித்துள்ள, சதி, சதி வேலை செய், நோக்கம், விவாதிக்க, கலந்தாலோசிக்க, சூழ்ச்சியை, பேக், மடிக்க, ஜெர்மானிய, டை, தாம்பு, வரைபடம், ஓவியத்தை,
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.