English to Tamil Meaning :: curse

சாபம்சாபமிடு
Curse :
சாபம்
- சாபம்சாபங்கள்சாபத்தை
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) profane or obscene expression usually of surprise or anger(2) an appeal to some supernatural power to inflict evil on someone or some group(3) an evil spell(4) something causing misery or death(5) a severe affliction
Verb(1) utter obscenities or profanities(2) heap obscenities upon(3) wish harm upon; invoke evil upon(4) exclude from a church or a religious community

Show Examples
(+)

(1) I love my books like members of my family but boy, did I curse them as I lugged them up five flights of stairs.(2) Even the Easter rising of 1916 was doomed before it commenced through lack of proper communication and the old curse of command and counter command.(3) Isis put a curse on this top floor so normally I can't come up here.(4) She put a curse on our department, which has still not been lifted.(5) She walked as though she was ashamed of her beauty, like it was a terrible curse she had been burdened with.(6) Some people were afflicted with the curse of bad timing.(7) After a gasped curse , a word that a six year old shouldn't know, she picked herself up and sprinted deeper into the dark abyss.(8) Dominic explained that the story goes that, before her death, Lucy put a curse on all successive governors of the old gaol that they would die young.(9) I am thinking here of journalists, but more commonly of activists for whom the European or North American identity he or she was born with is a burden if not a curse .(10) To seal my parents promise that I would become a pirate, Joe put a curse on me.(11) The curse words he had screamed at her still rang in her ears.(12) Gary said: ÔÇÿI don't know if it is an act of God, but it does seem like someone has put a curse on me.ÔÇÖ(13) she'd put a curse on him(14) Without thinking, she recoiled and said the foulest curse word she knew.(15) He started to attack the Goddess, but she then asked for the Lady's permission to put a curse on him.(16) Too many communities in East Lancashire suffer from the curse of juvenile nuisance and much of it is caused and worsened by under-age drinking.
Related Words
(1) to curse ::
சபிக்க
Synonyms
Noun
1. malediction ::
சாபம்
2. evil ::
தீய
3. affliction ::
துன்பத்துடன்
4. obscenity ::
ஆபாசம்
5. hex ::
ஹெக்ஸ்
6. scourge ::
கசை
7. torment ::
வேதனை
9. execration ::
execration
Verb
10. put a curse on ::
ஒரு சாபம் வைத்து
11. afflict ::
தொந்தரவுசெய்
12. swear ::
சத்தியம்
13. excommunicate ::
சமூகத்திலிருந்து
14. maledict ::
maledict
15. cuss ::
சாபமிடு
Antonyms
1. benediction ::
ஆசீர்வாதம்
2. blessing ::
ஆசி
Different Forms
curse, curses, cursing
English to Tamil Dictionary: curse

Meaning and definitions of curse, translation in Tamil language for curse with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of curse in Tamil and in English language.

Tags for the entry "curse"

What curse means in Tamil, curse meaning in Tamil, curse definition, examples and pronunciation of curse in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Wicked
துன்மார்க்கன், கொடிய, தீய, கெட்ட, , மோசமடைந்தது, தவறான, மோசமாக, பாவ, தாக்குதல், குற்றவாளி, பாவம் செய்கிற, மாறுபாடுள்ள, முட்டாள், கீழ்த்தரமான, தனக்கென ஒரு கொள்கை, வக்கிரமான, தன்னடக்கமற்றவனாக, அநீதியான, வெறுக்கத்தக்க சினம் உடைய, விபரீதமான, அடைய முடியாத, தெற்கு, வழிதவறி, நிதானமற்ற, பயனற்ற, இரக்கமற்ற, , அன்பில்லாதவராகவும், கருப்பு, கொடுமையான, பொறாமை, எறிந்துவிட, சண்டையிடும் குணமுள்ள, இழிவான, க்ஷீணமாயிருக்கிற, விபரீதமாக, எரிச்சலான, அருவருப்பான, குறும்பு, துஷ்டன், அர்த்தம், அடித்தளம், அறியாமை, படிப்பறிவில்லாத, கொச்சையான, பாவப்பட்ட, இழந்த, கெட்டுப்போன, சிதைந்த, பாழாக்கி, அழுகிய, புக்கர் பரிசு, சோம்பேறி, வீரியம் மிக்க, துரதிருஷ்டவசமானதுன்மார்க்கன், நாத்திகர், கொடிய, புனிதமில்லாத, கீழ்த்தரமான, தீய, தீங்கான, கெடுதலான, தீங்குகளை, , நெறிமுறையற்ற, சட்டங்களில்லாத, இல்லாத
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.