English to Tamil Meaning :: drop

துளி, வீழ்ச்சி, தாழ்வாகதுளி சிதற விடு
Drop :
கைவிட
- கைவிடதுளிநீர்த்துளிகள்சொட்டு
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a shape that is spherical and small(2) a small indefinite quantity (especially of a liquid(3) a sudden sharp decrease in some quantity(4) a steep high face of rock(5) a predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property(6) a free and rapid descent by the force of gravity(7) a curtain that can be lowered and raised onto a stage from the flies; often used as background scenery(8) a central depository where things can be left or picked up(9) the act of dropping something
Verb(1) let fall to the ground(2) to fall vertically(3) go down in value(4) fall or descend to a lower place or level(5) terminate an association with(6) utter with seeming casualness(7) stop pursuing or acting(8) remove (cargo, people, etc.(9) cause to fall by or as if by delivering a blow(10) lose (a game(11) pay out(12) lower the pitch of (musical notes(13) hang freely(14) stop associating with(15) let or cause to fall in drops(16) get rid of

Show Examples
(+)

(1) Though I never touched a drop of booze that day, I had a drunken smile on my face from start to finish.(2) After eleven and a half hours, I was pretty much ready to drop .(3) Standing on the edge of cliffs that drop suddenly, it's easy to imagine that this is the world's brink.(4) to drop anchor(5) This corresponds to a drop from an annual gross emigration rate of 14.8 percent to 3.7 percent of the population.(6) When dolphins beach themselves, entire seaside towns drop everything to whisk them back into the water.(7) to drop to the ground(8) he looked ready to drop(9) Every drop of liquor in the house was cleaned out.(10) Couldn't they airlift food and water and drop it by parachute or helicopter to some dry areas?(11) At any time, however, if any doubt arises the pilot can abort the drop - caution is considered an asset.(12) As you begin to get drowsy, the spoon will drop to the floor, hitting the plate, waking you up.(13) It must be waterproof, vermin-proof and able to survive a 100-foot drop without a parachute.(14) my wife's ready to drop(15) to drop a hint(16) You can drop your puppy off on your way to work and let him spend the day playing and interacting with other dogs until you pick him up on your way home.
Related Words
Synonyms
Noun
1. droplet ::
துளி
2. small amount ::
சிறிய தொகை
3. candy ::
மிட்டாய்
4. decrease ::
குறைக்க
5. cliff ::
குன்றின்
6. fall ::
விழும்
7. drop cloth ::
துணி கைவிட
8. drib ::
drib
9. drop-off ::
கைவிட ஆஃப்
10. pearl ::
முத்து
Verb
11. let fall ::
விழட்டும்
12. drip ::
சொட்டுநீர்
13. fall ::
விழும்
14. collapse ::
சரிவு
15. slope downward ::
சாய்வு கீழ்நோக்கி
16. decrease ::
குறைக்க
17. give up ::
கொடுக்க
18. exclude ::
தவிர்க்க
19. abandon ::
கைவிட
20. omit ::
மாட்டா
21. deliver ::
வழங்க
22. put ::
வைத்து
23. mention ::
குறிப்பிட
24. lose ::
இழக்க
25. degenerate ::
சிதைந்த
26. knock off ::
வெளித்தள்ளும்
27. swing ::
ஊஞ்சலில்
28. sink ::
தொட்டியின்
29. expend ::
செலவிடுவதால்
30. dribble ::
சிறு சிறு துளிகளாக விடு
32. fell ::
விழுந்தது
33. throw off ::
தூக்கி
34. leave out ::
விட்டுவிடு
36. send packing ::
பேக்கிங் அனுப்ப
Antonyms
1. ascent ::
ஏற்றம்
2. climb ::
ஏற
3. rise ::
உயரும்
4. rising ::
உயரும்
5. soaring ::
உயரும்
6. upturn ::
முன்னேற்ற அணுகுமுறையும்
Different Forms
drop, droplet, droplets, drops
English to Tamil Dictionary: drop

Meaning and definitions of drop, translation in Tamil language for drop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drop in Tamil and in English language.

Tags for the entry "drop"

What drop means in Tamil, drop meaning in Tamil, drop definition, examples and pronunciation of drop in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Deliver
வழங்க, கொடுக்க, சலுகை, செலுத்த, விளைவிக்க, மீட்பு, மீட்க, நிவாரணம், இடை ஓய்வு, மீட்டு, ஒதுக்கலாம், விநியோகிக்க, பாதுகாக்க, சேமிக்க, பராமரிக்க, பாதுகாப்பதற்காக, உரையாடுவார்கள், வைத்து, பிரதிநிதி, ஒப்படை, பொறுப்பை ஒப்படை, கோவல், தள்ளிவிடுவது, கைவிட்டாலும், தூக்கி, விட்டு கொடுக்க, , முழுவதும் படகு, வெற்றி, காயப்படுத்தும், வேலைநிறுத்தம், ஸாப், இலவச, விடுவிக்க, விடுதலை செய், விடுபட, வெளியீடு, வெளியேற்ற, விலக்கு, விட்டுவிடு, மீட்டெடுக்க, உதிரிவழங்க, , முகவரி
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.