English to Tamil Meaning :: elaborate

மிகுந்த அக்கறையுடன் செய்யப்பட்டநுட்பமாக செய்யப்பட்ட
Elaborate :
விரிவாக
- விரிவாகவிரிவாகவிரிவாகelaboratenessவிளக்குகிறது
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) add details, as to an account or idea; clarify the meaning of and discourse in a learned way, usually in writing(2) produce from basic elements or sources; change into a more developed product(3) make more complex, intricate, or richer(4) work out in detail
Adjective(1) marked by complexity and richness of detail(2) developed or executed with care and in minute detail

Show Examples
(+)

(1) A spokeswoman for the inquiry refused to elaborate on the concerns but said they would eventually be made public in a witness statement.(2) The buildings were all made of white stone, built carefully with elaborate details, as if every family lived in a miniature castle.(3) Well, we really can't elaborate on the specific details.(4) Death is one of the most important events in society and is marked by most ethnic groups and religions by elaborate and lengthy funeral observances that involve the whole community.(5) Security precautions were elaborate in the extreme.(6) ÔÇÿThat sounds good,ÔÇÖ Cici said with an elaborate yawn, and laid her head on the side of the car.(7) After having done a series of simple, effective bookjackets for the bestselling crime writer, Chris was suddenly asked for an altogether more elaborate design.(8) Against lesser quarterbacks, expect more gap-shooting and elaborate designs involving the back seven.(9) She looked as imperious and haughty as ever; her graying blue-silver hair swept up into an intricate coif, the elaborate detail of its design matching even her extravagant evening gown.(10) A secondary theme of the book is to identify and elaborate on the issues and beliefs that concerned Tagore all his life as a poet and a writer.(11) This part ÔÇÿrepresents one of the few attempts, ancient or modern, to elaborate a theory of pragmatics and discourse grammar.ÔÇÖ(12) Rather than bore you with elaborate detail, I will simply sketch out in brief outline how the system would work.(13) As a ratepayer I am most concerned by this statement and would ask Mr Bloxham to elaborate on what he means by ÔÇÿsupportÔÇÖ and what extent of support is required.(14) Police say the device would not have exploded as there was no detonator attached and are describing the incident as an elaborate hoax designed to cause fear.(15) There were some matters the tribunal did not refer to although they could have, and some minor errors in relation to the details of this elaborate and complicated scheme.(16) In the case of this project, some of the students had made elaborate drawings with intricate details.
Related Words
(1) elaborate on ::
விளக்கமாய் கூறுக
Synonyms
Adjective
1. complicated ::
சிக்கலான
2. ornate ::
அழகுபடுத்தப்பட்ட
3. luxuriant ::
அபரிமிதமான
4. detailed ::
விரிவான
Verb
5. expand on ::
விரிவு
6. work out ::
வெளியே வேலை
8. enlarge ::
பெரிதாக்க
Antonyms
1. simple ::
எளிய
2. unsophisticated ::
பெரும்பாலும் எளிமையான
Different Forms
elaborate, elaborated, elaborately, elaborateness, elaborates, elaborating
English to Tamil Dictionary: elaborate

Meaning and definitions of elaborate, translation in Tamil language for elaborate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of elaborate in Tamil and in English language.

Tags for the entry "elaborate"

What elaborate means in Tamil, elaborate meaning in Tamil, elaborate definition, examples and pronunciation of elaborate in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Attack
தாக்குதல், படையெடுப்பு, தாக்குதலை, கிற்கு, , வரிசையில், உணர்ச்சி, உணர்வு, பாசம், மூர்க்கத்தனமான, அடைகிறார், பயணம், தொல்லை, உத்வேகமாக, குழப்பத்தோடு, குழப்பம், போன்ற கொள்ளையடிக்க, திருட்டை, மாற்றம், போக்குவரத்து, நடை, மாநில மாற்றம், வலிப்பு, பொருந்தும்படையெடுத்து, தாக்குதல், விழும், கடிந்துரை, சூழ்ந்துகொண்டது, தாக்குவதற்கும், அழிக்க, நொறுக்கு, அழிப்பதால், அழித்து, இடிக்க, பாழ்படுத்தும், சீரழிக்கின்றன, , கழிவு, வந்து, வரும், தோன்றும், நடைபெறும், ஏற்படும், சவாரி, மலையின், அதிகரி, உயரும், கீழே தட்டுங்கள், ரத்து, அழிந்து, கவிழ்ப்பேன், கிள்ளி எடு, கொலை, அழிவை, பூண்டோடு, பிடி, நடத்த, பிடிக்கவோ, எடுத்து, பகிரங்கமாகக் கண்டனம், விமர்சிக்க, சுத்தியல், கருத்து, விமர்சனம்
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.