English to Tamil Meaning :: heavy

கனமானபளுவான
Heavy :
கனரக
- கனரகஹீவர்heaversheavies
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) an actor who plays villainous roles(2) a serious (or tragic
Adjective(1) of comparatively great physical weight or density(2) unusually great in degree or quantity or number(3) of the military or industry; using (or being, such as steel(4) marked by great psychological weight; weighted down especially with sadness or troubles or weariness(5) usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it(6) (used of soil(7) darkened by clouds(8) of great intensity or power or force(9) (physics, chemistry(10) (of an actor or role(11) permitting little if any light to pass through because of denseness of matter(12) of relatively large extent and density(13) made of fabric having considerable thickness(14) prodigious(15) full and loud and deep(16) given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors
Adverb(1) slowly as if burdened by much weight

Show Examples
(+)

(1) His hair was tousled, his eyes were heavy and he smiled at her sleepily.(2) From the casino floor, you go through a door in the corner of the casino, guarded by a heavy .(3) Although they look like bags of flour, they are heavy and difficult to lift.(4) There is a lot of laughter, no doubt fueled by the heavy in the beer tent.(5) While his voice was hardly dissenting, it was heavy with cautiousness and pragmatism.(6) Additionally, I garden on quite heavy soil with a good population of slugs and snails.(7) As they rushed by, Mark glanced their faces, which were characterized by heavy Mexican features.(8) It's best to adopt a light attitude especially in serious, heavy matters and remain in touch with your sense of humour.(9) a heavy fine(10) the ground is very heavy here(11) The fragrance is intense and long stems are heavy with deep-orange pollen that stains if brushed against.(12) I see him riding a tricycle slowly through heavy traffic.(13) The heavy rain that fell last weekend had cleared up by yesterday when crowds gathered to watch hundreds of teens of all shapes and sizes in action.(14) It's time to call in the heavy artillery: the president of the United States.(15) I have a horrible dry throat and my eyes are heavy and tired.(16) With around 15 minutes to go, they were up to third place but the weather took a final twist as heavy rain fell in the last 10 minutes of the race.
Related Words
(1) heavy metal ::
ஹெவி மெட்டல்
Synonyms
Adjective
1. weighty ::
கனமான
2. overweight ::
அதிக எடை
3. forceful ::
வலிமையான
4. arduous ::
கடினமான
5. onerous ::
பெருஞ்சுமையான
6. dense ::
அடர்ந்த
7. overcast ::
மேகம்
8. torrential ::
பெய்த
10. sizable ::
மிகுதியான
11. tempestuous ::
உணர்ச்சி வயப்பட்டு
12. intense ::
தீவிர
13. immoderate ::
கட்டுக்கு அடங்காத
14. substantial ::
கணிசமான
15. abounding in ::
பெருகுகிறவர்களாயும்
16. lethargic ::
மந்தமான
17. sad ::
வருத்தமாக
18. tedious ::
கடினமான
19. laden ::
அளவுடைய
20. bountiful ::
அபரிமிதமான
21. coarse ::
கரடுமுரடான
22. leaden ::
விளைந்து
23. grave ::
கல்லறை
24. impenetrable ::
போலித்தனம்
25. big ::
பெரிய
26. wakeless ::
wakeless
27. weighed down ::
கீழே எடையும்
28. gravid ::
சூல்கொண்ட
29. threatening ::
அச்சுறுத்தும்
30. labored ::
ஈடுபட்டிருந்தனர்
31. fleshy ::
சதைப்பிடிப்பான
32. intemperate ::
மட்டுக்கு மீறிய
33. ponderous ::
கனமான
34. toilsome ::
உழைப்பு மிக்க
35. sonorous ::
உரத்த
Adverb
36. heavily ::
பெரிதும்
Antonyms
1. light ::
ஒளி
Different Forms
heaver, heavers, heavies, heavy
English to Tamil Dictionary: heavy

Meaning and definitions of heavy, translation in Tamil language for heavy with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of heavy in Tamil and in English language.

Tags for the entry "heavy"

What heavy means in Tamil, heavy meaning in Tamil, heavy definition, examples and pronunciation of heavy in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Working
வேலை, காரணம், வேலையை, நோக்கத்தில், பத்திரம், செயல்படும், காரணத்தின், அலுவலகம், , மரணதண்டனை, தொகுப்பு, தேடி, இசைப்பாடல், கட்டிடம், கிறுக்கு, அமைப்பு, வடிவம், உருவாக்கம், உருவாக்க, கட்டுமானம், தயாரித்தல், விறைப்புத்தன்மை, செய்யவேலை, கூலி வேலை, செயலில், கூட்டுறவு, செயல்பாட்டு, செயல்படுத்துவது, நடிப்பு, போகிறது, திறமை உடைய, திறமைமிக்க, , புலமைவேலை
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.