English to Tamil Meaning :: knave

நேர்மையற்றவன்
Knave :
மோசமானவன்
- மோசமானவன்knaves
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a deceitful and unreliable scoundrel(2) one of four face cards in a deck bearing a picture of a young prince

Show Examples
(+)

(1) Instead, according to the same Daily Record, he is a knave and a liar.(2) I'm glad he's going since IMO, the man is a fool and a knave .(3) Due to my poor performance as a husband, father, and provider, I can claim the role of knave , or general ne'er-do-well.(4) Those convinced of his knavery , however, are unlikely to accept this judgment as definitive.(5) No doubt the chancers behind this scam would later graduate to the kind of knavery witnessed at Kingston police court in the same month.(6) Professor Chomsky said, ÔÇÿThere are simply no limits to greed and knavishness in the business worldÔÇÖ.(7) The ever undisguised craftiness and knavishness of the imperialists is characteristic of their aggressive foreign policy after the end of the cold war.(8) All of Thomas Morton's goods were seized to pay the charges of the trial, and also to make good to the Indians what they had lost through his knavishness .(9) In general, Winter seems to feel that most writers are either the ÔÇÿgood guysÔÇÖ or the knaves , and allows for very little middle ground.(10) He was on his way to punish a black-hearted pirate, a faithless scoundrel, who had not only acted knavishly toward the world in general, but had behaved most disloyally and disrespectfully toward a fellow pirate chief.(11) Gentleman, you see, do not play cricket with knaves .(12) Iago's only bond with his wife Emilia is not intimate, or even affectionate, and it becomes the means that undoes him when he believes he must kill her to prevent her from revealing his knavery .(13) Some very recent examples will suffice to persuade us that piety and knavery are incompatible.(14) One is at times reminded of Belloc's remark to the effect that the best proof of the divine foundation and support of the Church is that no institution run with such knavish imbecility could otherwise survive.(15) Other cities may let such things go, but we don't stand for any such knavery here.(16) Thomas Blaize, Marlowe's actor friend who knavishly betrays Marlowe into order to save his own dishonorable neck, is pure fiction.
Related Words
(1) knave ::
மோசமானவன்
Synonyms
Noun
1. scallywag ::
scallywag
2. rascal ::
படுபாவி
3. varlet ::
வேசிகள்
4. rapscallion ::
வீணன்
5. scalawag ::
scalawag
6. rogue ::
முரட்டு
Different Forms
knave, knaves
English to Tamil Dictionary: knave

Meaning and definitions of knave, translation in Tamil language for knave with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of knave in Tamil and in English language.

Tags for the entry "knave"

What knave means in Tamil, knave meaning in Tamil, knave definition, examples and pronunciation of knave in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Shape
வடிவம், அம்சங்கள், தீவிரம், , தயாரித்தல், எண்ணிக்கை, இணங்கிப்போதலை, தோற்றம், செய்ய, அமைப்பு, உருவாக்கம், தொகுப்பு, உருவாக்க, கட்டிடம், அச்சு, நிறம், சாய்வு, இணைதல், வகை, வடிவமைப்பு, வரைபடம், திட்டம், ஓவியத்தை, சிற்பம், ஐகான், போலி, அவதாரம், உறுப்பு, உடல், பகுதி, மூட்டு, மூலப்பொருள், அணி, நடிப்பதற்கு, நடிக்க, முறையில், ரிசார்ட், இடத்தில், உடைமை, நிறுவனம், போர்வையில், ஆடைத், ஆடை, உத்திரக் கட்டை, அளவு, பற்றாக, அணுகுமுறை, பாசாங்கு, வெட்டு, முறை, அனுமானித்து, வைத்திருக்கும், தாங்கி, சுமந்து, காட்டி, போஸ், பாணி, நரம்பு, நிறங்களை, இருமனம், சிந்தனையில், யோசனை, மனதில்வடிவம், உருவப்படுத்து, கட்ட, உள்ளனர், ஆவார்கள், உருவாக்க, செய்ய, அச்சு, உயர்த்த, குஞ்சு, எழுது, வரைய, எழுத, ஒப்பனை, வெட்டி எடு, கண்டுபிடித்தல், நினைக்கிறேன், வரை நினைக்கிறேன், வெளியே வேலை நிறுத்தம், திட்டம், சூத்திரதாரி, குவாட்டர்பேக், அட்டவணை, தொகுப்பு, சுமத்த, தீர்வை, குடியேற, நியமிக்க, குறிக்கவும், அடையாளம், ஒதுக்கலாம்
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.