English to Tamil Meaning :: lower

இன்னும் தாழ்ந்ததாழ்த்துகீழான
Lower :
குறைந்த
- குறைந்தகுறைக்கப்படகுறைப்பதுகுறைதல்லோவரி
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the lower of two berths
Verb(1) move something or somebody to a lower position(2) set lower(3) make lower or quieter(4) cause to drop or sink(5) look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal disapproval
Adjective(1) less than normal in degree or intensity or amount(2) literal meanings; being at or having a relatively small elevation or upward extension(3) very low in volume(4) unrefined in character(5) used of sounds and voices; low in pitch or frequency(6) of the most contemptible kind(7) low or inferior in station or quality(8) no longer sufficient(9) subdued or brought low in condition or status(10) filled with melancholy and despondency
Adverb(1) in a low position; near the ground

Show Examples
(+)

(1) The proposal for a new building had a more plausible scale and circulation pattern in a somewhat lower structure.(2) A mere glance upwards at a bright lamp caused it to lower from the domed ceiling.(3) he must really love her to be able to lower himself to this(4) Resuscitation may have dislodged it and allowed minute food particles to pass into the lower respiratory tract.(5) He entered, eyeing the tutor suspiciously and loweringly .(6) So ski patrollers finally slid along the cables, fitted the passengers with harnesses and lowered them to the ground one by one.(7) Two guys worked the kitchen - a dark, lowering , Heathcliffy fellow and a chirpy-looking, more English chap in glasses.(8) It makes perfect sense for supermodels to love me, but there's really no reason for them to be lowering themselves to fools like Pete.(9) Lower Cretaceous(10) Everyone watched in silence as the Stars and Stripes and the Union flag were lowered to half-mast.(11) He turned to tap on his laptop and a plasma screen lowered from the ceiling.(12) Mona stood still as the casket was lowered slowly into the ground.(13) In Germany flags were lowered to half-mast at federal buildings.(14) He lowers himself and the book by covering these topics.(15) That is the ugliest, most loweringly brutal-looking theatre I ever remember seeing.(16) He lowered his hand, moving his focus to the paints and pencils and brushes that had been forgotten for so long.
Related Words
(1) low ::
குறைந்த
Synonyms
Adjective
1. subordinate ::
துணை
2. bottom ::
கீழே
Noun
4. lower berth ::
குறைந்த பெர்த்திற்கான
Verb
5. move down ::
கீழே இறங்கு
6. soften ::
மென்மையாக
7. reduce ::
குறைக்க
8. subside ::
குறைய
9. degrade ::
சிதைக்கும்
10. depress ::
அழுத்துதல்
12. lour ::
lour
Different Forms
lower, lowered, lowering, lowers, lowery
English to Tamil Dictionary: lower

Meaning and definitions of lower, translation in Tamil language for lower with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lower in Tamil and in English language.

Tags for the entry "lower"

What lower means in Tamil, lower meaning in Tamil, lower definition, examples and pronunciation of lower in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Honor
மரியாதை, அஞ்சலி, மரியாதையை, பெருமதிப்பு, கெளரவம், பிரமிப்பு, கவுரவத்திற்காக, பிரபுக்கள், கடைபிடித்தல், புகழையும், பூஜை, பெயர், புகழ், புகழை, நாற்றம், சீராட்டு, அன்பு, பாசம், பாராட்டு, பேரன்பின், முக்கியத்துவம், மதிப்பு, நிலையான, தர, விதிமுறை, சம, செல்வாக்கு, சக்தி, கட்டுப்பாடு, ஆதாரம், நெருக்கம், நிமித்தம், சுமூகமான வரவேற்பு, கவனத்தை, கற்பு, நல்லொழுக்கம், தன்னடக்கம், , கீழ்ப்படிதல், கடமைதவறாமை, நேர்மை, நம்பக, அறநெறி, நீதி, புனிதத்தன்மையை, அடக்கம், திரை, முக்காடு, மகிமை, பெருமை, மாட்சிமைஒப்பு, ஏற்கிறேன், கீழ்ப்படிய, கவனத்தில், நம்பிக்கை, மரியாதை, கண்காணிக்க, புகழ், மரியாதையை, வணங்கு, உருவ வழிபாடு செய், கிரீடம், பாராட்ட, காக்கர், அரவணைப்பு, தேற்றுகிறது, மிக்க இடங்கொடுத்துச் செல்லமாக வளர், சீராட்டு, பூஜித்து, ரசிக்கிறது, மதிப்பு, ஆசீர்வதிப்பார், உயர்த்து, மகிமைப்படுத்தும், , ஊக்குவிக்க, உயர்த்த, வளம், நாகரிகமாக்கு, உருவாக்க
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.