English to Tamil Meaning :: root

வேர்வார்த்தையின் மூலம்
Root :
ரூட்
- ரூட்வேரூன்றிrooterவேர்விடும்வேரற்றுச்
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (botany(2) the place where something begins, where it springs into being(3) (linguistics(4) a number that, when multiplied by itself some number of times, equals a given number(5) the set of values that give a true statement when substituted into an equation(6) someone from whom you are descended (but usually more remote than a grandparent(7) a simple form inferred as the common basis from which related words in several languages can be derived by linguistic processes(8) the embedded part of a bodily structure such as a tooth, nail, or hair
Verb(1) take root and begin to grow(2) come into existence, originate(3) cheer for(4) plant by the roots(5) dig with the snout(6) become settled or established and stable in one's residence or life style(7) cause to take roots

Show Examples
(+)

(1) a little lever near the root of the barrel(2) make sure that these files can only be accessed by the root user(3) Licorice root happens to look just like an old cheroot cigarette.(4) It's pretty clear, based on Green's paper-doll explanation, that the root morpheme must have been puppet.(5) jealousy was at the root of it(6) The burden would then be on them to root through all their files in search of infringing items.(7) I need to log in as root on my system to resolve an issue(8) The old saying, ├ö├ç├┐Money is the root of all evil,├ö├ç├û came back to haunt her.(9) Supply high humidity, warmth and light in order for the cuttings to root within four to five weeks.(10) In two medium saucepans, sautÔö£┬« the carrots and celery root with two tablespoons of butter separately.(11) Miles suddenly staggered forward, his foot caught on a root .(12) many European words stem from this linguistic root(13) As no doctor could help, he began to examine himself in mirrors, eventually concluding that faulty postural habits lay at the root of his problem.(14) Where the path went over a root , steps were cut into the wood and passage along the path was easy.(15) Stumbling forward unsteadily, he tripped over a tree root and hit the ground face-first.(16) If I had not experienced some degree of disappointment and been determined to find the root cause, I may not have gained important knowledge about myself.
Related Words
(1) root cause ::
மூல காரணம்
Synonyms
Noun
1. rootstock ::
ஆணிவேர்
2. source ::
மூல
4. antecedent ::
முன்னுதாரணமாக
5. rootage ::
வேர் விடுதல்
6. stem ::
தண்டு
7. solution ::
தீர்வு
8. etymon ::
etymon
Verb
9. take root ::
மூலத்தை காண்
10. plant ::
ஆலை
11. rummage ::
ஆராய்ந்து தேடுதல்
12. rootle ::
rootle
Different Forms
root, rooted, rooter, rooters, rooting, rootless, roots
English to Tamil Dictionary: root

Meaning and definitions of root, translation in Tamil language for root with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of root in Tamil and in English language.

Tags for the entry "root"

What root means in Tamil, root meaning in Tamil, root definition, examples and pronunciation of root in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Black
கருப்பு, , ராணுவ, நிந்தனைச், பாதகமான, ஓட்டியது, விஷமத்தனமாக,, மேகமூட்டத்துடன்கருப்பு, இருண்ட, இந்தக் குழப்பமான, இருள், கருநிற, , கருப்பான, கரு நிறம் உடைய, பழுப்பு, காகத்தை, அழுக்கு, நையாண்டி, அழுக்கான, சுகாதாரமற்ற, வெளிறிய, தெளிவில்லா, கவலையினால் மங்கலான தோற்றம், தெளிவற்ற, தெளிவற்றதாக்கு, கொடுமையான, மிருகத்தனமான, இரத்தம் தோய்ந்த, இடைவிடா, மனிதாபிமானமற்ற, செவிடு, செவிட்டுத் தன்மை, உருக்குலைதல், அழுக்கடைந்த, நிறமற்ற, இருண்டதாக, நிறமாற்றம், வெளிர், துரு, கோரமான, மானக்கேடு, இழிவான, பழிமிக்க, பிரபலமற்ற, கருநீலம், வாட்டமாக, வியப்பு, மங்கலான, மாய, நேர்மையற்ற, ஊழல், நியாயமற்ற, தீய, கெட்ட, வீரியம் மிக்க, இரக்கமற்ற, , அன்பில்லாதவராகவும், பொறாமை, தீங்கிழைக்கும், அற்புதமான, பயங்கரமான, பயங்கர, கொடூரமான, மிகப்பெரிய, கொடிய, குற்றவியல், குற்றவாளி, பாவ, தண்டனை, புண்படுத்தும், மூல, தற்காலிக, பச்சை, பழுக்காத, புதிய, சுவையற்ற, விரும்பத்தகாத, உலர்ந்த, துயரம் நிறைந்த, படுமோசமாக, புனிதமான, ஃபவுல், இழிந்த, ஆபாசமான, காணாத, திருடப்பட்ட, மறைத்து, இரகசிய, நியாயமா, இழிவுபடுத்தி, இருட்டாக்கிவிடும், மாசுபடுத்த, தீட்டுப்படுத்தும், அசிங்கமாக்கு, கலங்கப்படுத்திக், கறை, சிறுமைப்படுத்த, கெடுக்க, அவமானம்
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.