English to Tamil Meaning :: trust

நம்பிக்கைநம்பபூங்கொத்து, பொறுப்பு
Trust :
நம்பிக்கை
- நம்பிக்கைநம்பிக்கையின்மைநம்பகமானநம்புகிறtrusties
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) something (as property, the trustee, the beneficiary(2) certainty based on past experience(3) the trait of believing in the honesty and reliability of others(4) a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service(5) complete confidence in a person or plan etc(6) a trustful relationship
Verb(1) have confidence or faith in(2) allow without fear(3) be confident about something(4) expect and wish(5) confer a trust upon(6) (chiefly archaic

Show Examples
(+)

(1) we could trust her to get the job done(2) A limited company formed by a charitable trust founded by a consortium of scientists and growers which has been renting the site is now close to clinching a deal to buy it.(3) I was devastated - I had held positions of trust before my retirement.(4) they have been able to win the trust of the others(5) Of course, reliance on credit and trust posed its dangers, exposing the economy to financial collapse as in 1847 and 1866.(6) Client belief and trust in the therapist was considered to be about equal from both perspectives.(7) Vetting is carried out on all personnel who apply for positions of trust , including working with children and vulnerable adults.(8) a trust was set up(9) I trust that he will have no hesitation in confirming that he will make every attempt to keep his own expense claims on the taxpayer down to the necessary minimum.(10) the property is to be held in trust for his son(11) There's life in Munster yet, even if we are taking it more on trust than on hard evidence.(12) The hard truth is that we cannot trust our own abilities to bring about the kind of faith that transforms our lives.(13) It was explained that as a policeman I held a position of trust .(14) First, that the complainant reposed trust and confidence in the other party, or the other party acquired ascendancy over the complainant.(15) She says it's looked upon even more seriously in a legal sense when it occurs within a position of trust , for example, between a coach and an athlete.(16) They had all lost the ability to trust anyone besides themselves.
Related Words
(1) to trust ::
நம்புவதற்கு
Synonyms
Noun
1. confidence ::
நம்பிக்கை
2. responsibility ::
பொறுப்பு
3. safekeeping ::
உருவச்
4. combine ::
இணைக்க
6. reliance ::
நம்பிக்கை
7. faith ::
நம்பிக்கை
Verb
8. put one's trust in ::
ஒருவரின் நம்பிக்கை வைத்து
9. rely on ::
சார்ந்து இரு
10. hope ::
நம்புகிறேன்
11. entrust ::
ஒப்படை
12. believe ::
நம்பிக்கை
13. swear ::
சத்தியம்
Antonyms
1. distrust ::
அவநம்பிக்கையாகும்
2. mistrust ::
அவநம்பிக்கையை
Different Forms
antitrust, trust, trusted, trustful, trusties, trusting, trusts, trusty
English to Tamil Dictionary: trust

Meaning and definitions of trust, translation in Tamil language for trust with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of trust in Tamil and in English language.

Tags for the entry "trust"

What trust means in Tamil, trust meaning in Tamil, trust definition, examples and pronunciation of trust in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Force
படை, முக்கிய, வன்முறை, கடுங்குளிர், , ஒழுக்கம், கட்டத்தைவலிமை, சக்தி, படை, திறன், ஆற்றல், படைப்பிரிவை, படைத்தொகுதி, இசைக்குழு, அதிகாரம், காலிபர், தாக்கம், செல்வாக்கு, உணர்வை, ஆதிக்கம், பட்டாக்கத்தி, இராணுவ, குடிப்படை, திசைவேகம், வேகம், தீவிரத்தை, வேகமானது,, இயக்கி, வீரியம், நீராவி, போக, உள்நோக்கம், உத்வேகம், டிக்டேஷன், கட்டளையிட, தீ, எரியும், , வரையறை, மதிப்பீடுகள், சாதனை, நிலைபேறு, பிடிவாதம், அடி, அதிர்ச்சி, பக்கவாதம், தட்டுங்கள், காயம், திரிபு, வலியுறுத்துவது, மன அழுத்தம், கட்டாயப்படுத்தி, வற்புறுத்தலுக்கு, அமலாக்க, கட்டாயத்தின், முயற்சி, வலியுறுத்தல், உச்சரிப்புபடை, வற்புறுத்தவில்லை, தங்களுக்கு, நிர்ப்பந்திக்கின்றனர், கட்டுப்படுத்தும், , செயல்படுத்த, மீறும், சீற்றம், பெரும் உவகை, மாசுபடுத்த, மூழ்கடித்துவிடும், கடக்க, அடிமைப்படுத்தி, தோல்வி, அமிழ்த்து, உந்து, பாதை, ஒடுக்குகிற, நகரப்பகுதி, இழுபறிக்கு, நீட்டிக்க, இழுவை, திரிபு, கற்பழிப்பு, அடிபணிய, கைப்பற்றப்பட்ட, வேதனை, கவலை படாதே, மன அழுத்தம், பாதுகாக்க, இறுக்க, வலுப்படுத்த, நிறுவனம், கல்லாக்கி, வலியுறுத்துகின்றனர், வைத்து
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.