English to Tamil Meaning of absolute - அறுதி


Absolute :
அறுதி

மிகுந்த, அறுதி, இறுதி, பெரிய, ஏற்றுயர்படி, தீவிர, வெறிகொண்டு, முழு, நிறைவேறும், சரியான, உறுதி, சில, உறுதியளிக்கப்பட்ட, பாதுகாக்க, உறுதியான, நிபந்தனையற்ற, தகுதியற்ற, தூய, தனிப்பட்ட, இணையற்ற, உச்ச, ஒரே, எல்லையற்ற, முடிவற்ற, வரம்பற்ற, பரந்த, தவறாத, இலவச, தன்னிச்சையான, கட்டுப்பாடற்ற, நியாயமான, தடையில்லா, முற்றிலும், முழுமையான, அப்பட்டமான, நீரற்ற, உலர்ந்த, உண்மையான, ஸ்டெர்லிங், நேர்மையான, மற்றொரு, தொடர்பில்லாத, வெவ்வேறு, விதிவிலக்கான, தாறுமாறான, சிறந்த, ஏற்றதாக, எடுத்தார்கள், பெரும், சுய பிறந்த, எளிய, கலப்பற்ற, கலப்படமற்ற, பெரும்பாலும் எளிமையான, புதிய, சரி, இறையாண்மை, ஏகாதிபத்திய, சர்வாதிகார, கொடுங்கோல், இயலாத

அறுதிமுற்றிலும்முழுவதுமாகதராதரமும்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of absolute in English
Noun(1) something that is conceived or that exists independently and not in relation to other things; something that does not depend on anything else and is beyond human control; something that is not relative
Adjective(1) perfect or complete or pure(2) complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers(3) not limited by law(4) expressing finality with no implication of possible change(5) not capable of being violated or infringed
Examples of absolute in English
(1) They claimed the right to conduct one's own defence is not an absolute right and they were withdrawing it because of his bad health and its affect on his ability to question witnesses.(2) King and Queen were absolute monarchs, yet fallibly human.(3) They accepted, in other words, that the king of France was an absolute monarch who shared his power with nobody, and was only answerable to God for its exercise.(4) It can be absolute liberation or total repression.(5) Cottret argues, for example, against the common characterization of Calvin as absolute ruler of Geneva.(6) When I saw it, the entire audience left the theatre in absolute silence.(7) Microsoft said that would not do and it should have an absolute injunction, both as regards copyright and trade marks.(8) However, a useful estimate of the excess risk of a major extracranial bleed may be obtained indirectly by applying the proportional increase of about one half to the absolute risk of bleeding in that category of patients.(9) We have to remember that territorial states in early modern Europe were governed by absolute monarchs who regarded the state as their property.(10) Chittamatra, or Mind-Only school, presents a threefold classification of reality as the imaginary, the dependent and the absolute .(11) Gene Hackman's performance as outcast family patriarch Royal is an absolute joy to watch.(12) Should we seek absolute standards or more relative assessments of performance in an imperfect world?(13) Who was it that said, ÔÇÿPower corrupts and absolute power corrupts absolutely.ÔÇÖ(14) To do this we need to acknowledge the Sovereignty of God - the absolute by which we measure the images that are being constructed.(15) This is not to say that the good leader is an absolute autocrat.(16) First, you need to have absolute passion and total belief in what you are trying to achieve.
Related Phrases of absolute
(1) absolute value ::
துல்லியமான மதிப்பு
(2) absolute zero ::
முழுமையான பூஜ்ஜியம்
(3) absolute advantage ::
முற்றான அனுகூலத்தைத்
(4) absolute power ::
முழுமையான சக்தி
(5) absolute discretion ::
சுதந்திரமாக தீர்மானிப்பத்
(6) absolute monarchy ::
முழுமையான முடியாட்சி
(7) the absolute ::
முழுமையான
(8) absolute pressure ::
முழுமையான அழுத்தம்
(9) absolute threshold ::
முழுமையான தொடக்கநிலை
(10) absolute majority ::
அறுதிப் பெரும்பான்மை
Synonyms
Adjective
1. complete ::
முழு
2. definite ::
திட்டவட்டமான
3. unlimited ::
வரம்பற்ற
4. autocratic ::
எதேச்சதிகார
5. universal ::
உலகளாவிய
6. sheer ::
வெளிப்படையான
7. inviolable ::
மீறக்கூடாத
Antonyms
1. limited ::
வரையறுக்கப்பட்ட
Different Forms
absolute, absolutely, absoluteness, absolutes
Word Example from TV Shows
And an absolute determination to hold on\Nto life like two vicious bitches.

And an ABSOLUTE determination to hold on
to life like two vicious bitches."

Money Heist Season 1, Episode 10

He shows an absolute lack of empathy.

He shows an ABSOLUTE lack of empathy.

Money Heist Season 1, Episode 8

All you can say with absolute certainty
is that that joke is not funny here.

All you can say with ABSOLUTE certainty is that that joke is not funny here.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

You're heading into absolute chaos\Nand you insist on being in control.

You're heading into ABSOLUTE chaos
and you insist on being in control.

Money Heist Season 3, Episode 8

If we could trust his absolute loyalty,

If we could trust his ABSOLUTE loyalty,

Game of Thrones Season 6, Episode 4

English to Tamil Dictionary: absolute

Meaning and definitions of absolute, translation in Tamil language for absolute with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of absolute in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'absolute'

What absolute means in Tamil, absolute meaning in Tamil, absolute definition, examples and pronunciation of absolute in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History