English to Tamil Meaning of dead - இறந்த


Dead :
இறந்த

இறந்த, வீழ்ந்தவன், பிரிந்த

இறந்த, இறந்தவரின், தாமதமாக, உயிரற்ற, அழிந்து, தீவிர, இறுதி, அறுதி, மிகுந்த, இதயமற்ற, மந்தமான, இல்லாத சுறுசுறுப்பு, கடந்த, கட்டுப்பாட்டில், பிரிந்த, முடிக்கப்பட்ட, தகர்த்தனர், நாசகரமான, பாழடைந்த, முழு, முழுமையான, கடந்தது, மூலம் சென்று, காலமானார், உயிர்தோன்றாக், அப்பட்டமான, வெளிப்படையான, முற்றிலும், செயலிழந்த, பெரிய, ஏற்றுயர்படி, உணர்ச்சியில்லாமல், சோர்வான, செயலற்ற, மந்தத்தன்மை, விளைந்து, சுவையற்ற, உலர்ந்த, பனியுகக், சாம்பல், வழிக்கு, மந்த, சளி, வெளியே செல்ல பற்றி, தீர்ந்துவிட்டது, வெளியே இறக்க பற்றி, இறக்கும், அகற்றப்பட்டது, ஒலி, ஆழமான, இருண்ட

முற்றிலும், மிகவும், இறந்த, அனைத்தும், இறுதியில், கொடிய

இறந்தdeaderdeadest
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of dead in English
Noun(1) people who are no longer living(2) a time when coldness (or some other quality associated with death
Adjective(1) no longer having or seeming to have or expecting to have life(2) not showing characteristics of life especially the capacity to sustain life; no longer exerting force or having energy or heat(3) very tired(4) unerringly accurate(5) physically inactive(6) (followed by `to'(7) devoid of physical sensation; numb(8) lacking acoustic resonance(9) not yielding a return(10) not circulating or flowing(11) not surviving in active use(12) lacking resilience or bounce(13) out of use or operation because of a fault or breakdown(14) no longer having force or relevance(15) the complete stoppage of an action(16) drained of electric charge; discharged
Adverb(1) quickly and without warning(2) completely and without qualification; used informally as intensifiers
Examples of dead in English
(1) The degree of public support these workers had was an amazing spectacle - the stores were absolutely dead .(2) And the story of her and Bob at the VW Bus weekend was dead funny too, especially when she acted out the parts of some of the people she met!(3) In any case, unless there's some clear photo from tonight, I think this issue may be dead .(4) Don't sign any software agreement until you have read the fine print carefully, otherwise you could one day find yourself with a very dead computer.(5) It will take away from the classic perspective of looking at city hall dead on.(6) The postwar alliance that once structured and indeed defined our world is dead .(7) He turns me around, jerking my chin up to look into his dead , black eyes.(8) Before she could say anything, however, his eyes rolled up into his head and he fainted dead away at her feet.(9) Jim stepped away from the cold embers of the dead fire and walked into the jungle.(10) The pair were telling him what they had found on the planet when the transmission went dead .(11) Since disaster struck the students have been making frantic phone calls only to be greeted by dead silence.(12) Honoring the war dead , of course, is a natural act of mourning.(13) It's been almost a year now and there has been pretty much dead silence on the matter.(14) He demonstrated that even on dead pitches a degree of aggression can bring dividends.(15) There was a dead silence on the court for a few moments before Flynn's roar woke the officials up.(16) The Atlantic alliance that won the Cold War is virtually dead .
Related Phrases of dead
(1) dead and gone ::
இறந்து போனது
(2) drop dead ::
இறந்த கைவிட
(3) dead end ::
இறந்த இறுதியில்
(4) dead or alive ::
பிணமாக அல்லது உயிரோடு
(5) the dead ::
இறந்த
(6) dead body ::
பிணம்
(7) dead space ::
இறந்த விண்வெளி
(8) not dead ::
இறக்கவில்லை
(9) dead silence ::
மயான அமைதி
(10) dead zone ::
இறந்த வலயங்கள்
Synonyms
Adjective
2. barren ::
தரிசாக
3. obsolete ::
வழக்கற்றுப்
4. not working ::
வேலை செய்யவில்லை
5. numb ::
உணர்ச்சியில்லாமல்
6. emotionless ::
உணர்வற்ற
8. uneventful ::
இல்லாத
9. complete ::
முழு
10. unerring ::
தவறாத
11. idle ::
சும்மா
13. utter ::
முற்றிலும்
14. bushed ::
துலக்கிய
16. stagnant ::
தேக்க
Adverb
18. directly ::
நேரடியாக
20. absolutely ::
முற்றிலும்
Antonyms
1. alive ::
உயிருடன்
2. animate ::
உயிருள்ள
3. breathing ::
சுவாச
4. going ::
போகிறது
5. live ::
வாழ
6. living ::
வாழ்க்கை
7. quick ::
விரைவான
Different Forms
dead, deader, deadest
Word Example from TV Shows
after he is dead and wakes up again in Valhalla.

after he is DEAD and wakes up again in Valhalla.

Vikings Season 1, Episode 3

All right, well, they're already
dead. There's nothing we can do.

All right, well, they're already DEAD. There's nothing we can do.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

They're waiting in line
to make sure he's really dead.

They're waiting in line to make sure he's really DEAD.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

The dead are marching past.

The DEAD are marching past.

Game of Thrones Season 7, Episode 1

You're dead,
your daughter's dead, your grandson's dead,

You're DEAD, your daughter's DEAD, your grandson's DEAD,

Game of Thrones Season 3, Episode 10

English to Tamil Dictionary: dead

Meaning and definitions of dead, translation in Tamil language for dead with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of dead in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'dead'

What dead means in Tamil, dead meaning in Tamil, dead definition, examples and pronunciation of dead in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History