English to Tamil Meaning of fix - சரி


Fix :
சரி

பிரச்சனையில், இடையூறு, சிரமத்திற்கு, சரி, பதட்டம், குழப்பநிலை, நொண்டி நட, ஆழமான கடல், சிரமம், குழப்பத்தில், விமர்சன நிலைமை, கடந்து, கவலைப்பட, துளை

சரி, முடிவு, ஆற்ற, அறிந்துகொள்ள, படிந்தன, நியமிக்க, கட்டுப்படுத்தும், பிரித்தறிவது, இணைக்கவும், பசை, பிடி, நடத்த, கைது, நிறுத்த, எடுத்து, கட்டு, உறுதிபடுத்த, ஒருங்கிணைப்பதற்கு, சரம், ஆண், நேர்வதில்லை, எடுக்காதே, ஜெர்மானிய, பற்சக்கர, டை, உறையக்கூடியதாக, உரையச்செய், உறைய, சேகரிக்க, குவிக்க, நிறுவ, நியாயப்படுத்த, கண்டறியப்பட்டது, ஆலை, கடையாணி, துண்டுகள் இணைக்கப்பட்ட, தோல்வார், உறையிடு, தடை, தடுப்பதற்கு, லாட்ஜ், குச்சி, ஆக நிறுவப்பட்டது, நிறுவப்பட்டது வேண்டும், அடிப்படையில், ஏற்பாடு, வைத்து, தொகுப்பு, இடத்தில், வலுவான வளர, வெண்கலம், அடுத்திரு, இறுக்க, அணிய, கோந்து, ஆணி, இழைகள், தட்டு, கூழாங்கல், மரக்கலம், ஒப்படை, கொடுக்க, தேதி, உயர்த்த, அதிகரி, மீது வைக்க, கணக்கிட, உணர, தீர்மானிக்க, அடையாளம், பாதை, மதிப்பு, மதிப்பிட, படிக்க, நிலையாக இருக்காது, நுழைய, நுழைக்க, கடந்து, உள்ளே விடு, உள்ளே வா, ஆப்பு

சரிதீர்மானிக்கலாம்நிலையானFixerஎனக்காட்டதிருத்தங்கள்நிர்ணயம்fixingsஎக்ஸ்டென்சிபில் ஸ்டைல்ஷீட்இடையமைunfixநிலையற்றunfixesunfixing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fix in English
Noun(1) informal terms for a difficult situation(2) something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug(3) the act of putting something in working order again(4) an exemption granted after influence (e.g., money(5) a determination of the place where something is
Verb(1) restore by replacing a part or putting together what is torn or broken(2) cause to be firmly attached(3) decide upon or fix definitely(4) prepare for eating by applying heat(5) take vengeance on or get even(6) set or place definitely(7) kill, preserve, and harden (tissue(8) make fixed, stable or stationary(9) make infertile(10) influence an event or its outcome by illegal means(11) put (something somewhere(12) make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc
Examples of fix in English
(1) Serious problems of disrepair are often lurking unseen below the surface, with a backlog of home repairs it is estimated will cost Ôö¼├║37 billion to fix .(2) Where else, for example, could they get their daily gambling fix ?(3) Both cover crops fix a lot of nitrogen and produce high yields of biomass that serve as organic matter to enrich the soil.(4) I'm afraid that Katherine is seeking an instant fix for her problems and that she might be disappointed if the therapeutic process takes a bit more time.(5) Imaginative and sophisticated workouts are evolving to engage dwindling attention spans or cash in on punters addicted to the endorphin fix .(6) Then we went to the cafe in Borders bookshop because I was needing a coffee fix .(7) lupins fix gaseous nitrogen in their root nodules(8) I hope he gets a really bad dose of whatever his fix is and never wakes up again.(9) He is only too happy to feed her, fix her hair and makeup, and dress her in what appears to be his mother's clothing.(10) there are no facts which fix the defendant with liability(11) obviously, his appointment was a fix(12) None of this means that there will be an easy fix to the problems created by Katrina.(13) A customer can report a dropped call or poor signal quality from a specific location, and the carrier can analyze data and fix the problem that day.(14) he's sent her on ahead to fix things up(15) Probably, some awards are a total fix ; but prestigious awards cannot be a total fix.(16) What women more often than not want, says Gray, is empathy and understanding from men rather than a quick fix and solution.
Related Phrases of fix
(1) fix up ::
சரி செய்
(2) quick fix ::
விரைவான திருத்தம்
(3) bug fix ::
குறைபாடு திருத்தம்
(4) a fix ::
ஒரு திருத்தம்
(5) fix on ::
மீது சரிசெய்ய
(6) fix price ::
திருத்தம் விலை
(7) try to fix ::
சரிசெய்ய முயற்சி
(8) fix a date ::
ஒரு தேதியை
(9) fix out ::
வெளியே சரி
Synonyms
Noun
1. predicament ::
இக்கட்டான
2. dose ::
அளவு பழக்கமே
3. solution ::
தீர்வு
4. fraud ::
மோசடி
5. pickle ::
ஊறுகாய்
7. fixture ::
அங்கமாகி
Verb
8. repair ::
பழுது
9. fasten ::
கட்டு
10. stick ::
குச்சி
11. focus ::
கவனம்
12. arrange ::
ஏற்பாடு
13. prepare ::
தயார்
14. decide on ::
முடிவு
15. make permanent ::
நிரந்தரமாக்க
16. rig ::
ரிக்
17. get one's revenge on ::
ஒரு பழிவாங்கும் பெற
18. castrate ::
விதையடி
19. gear up ::
தயாராக இரு
20. situate ::
இருத்திக் கொள்கிறார்கள்
22. secure ::
பாதுகாக்க
23. fixate ::
fixate
24. mend ::
டெரிடா
25. define ::
வரையறுக்க
26. get ::
கிடைக்கும்
27. make ::
செய்ய
Antonyms
1. detach ::
கழற்றிக்
2. undo ::
செயல்தவிர்ப்பது
3. unhook ::
unhook
Different Forms
fix, fixable, fixed, fixer, fixers, fixes, fixing, fixings, fixity, infix, unfix, unfixed, unfixes, unfixing
Word Example from TV Shows
But the point is I think I can fix it,

But the point is I think I can FIX it,

Breaking Bad Season 5, Episode 13

we'd be happy to fix up the garage
for you.

we'd be happy to FIX up the garage for you.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

If so, can you go ahead
and get me a fix on it?
Thanks, buddy.

If so, can you go ahead and get me a FIX on it? Thanks, buddy.

Breaking Bad Season 2, Episode 2

No, thanks,
I'm busy trying to fix this fuel pump.

No, thanks, I'm busy trying to FIX this fuel pump.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

It was eight courses of lamb.
And they tried to fix me up with their son.

It was eight courses of lamb. And they tried to FIX me up with their son.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 14

English to Tamil Dictionary: fix

Meaning and definitions of fix, translation in Tamil language for fix with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fix in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'fix'

What fix means in Tamil, fix meaning in Tamil, fix definition, examples and pronunciation of fix in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History