English to Tamil Meaning of move - நடவடிக்கை


Move :
நடவடிக்கை

படி, நடவடிக்கை, பாஸ், வருந்திச் செல், வழக்கப்படும், அடிச்சுவடுகளைப், இயக்கம், வேகம், விகிதம், நிச்சயமாக, குறிப்பிட, நகரும், பட்டம், தரம், லீப், நீக்க, அகற்றுதல், விலகுதல், நீக்கம், திரும்ப, வழிகாட்டல், உடற்பயிற்சி, விண்ணப்ப, சறுக்கல், மேலாண்மை, நடப்பிலுள்ள, நடத்தை, விருப்ப, கண்விழித்தலின், உயரும், முன்னோக்கி இயக்கம், முன்னெடுக்க, முன்னேற்றம், முன்னேற்றமடைந்தது, விளையாட்டு, உயிர்த்துடிப்புள்ளதை, பதட்டம், அதிர்வை

நடவடிக்கை, செல்ல, கடந்து, விருதினை, வாக், குலுக்கி, அடங்க, பரபரப்பை, ஓடுவது, மிகுதி, போதுமானதாக, ரன், நட, தொடர்ந்து, அதிர்ச்சி, நீக்க, விரட்ட, மாற்றம், பரிமாற்ற, தவிர, இறங்கினால், வெளியே வா, திரும்ப, பயண, பரப்பு, நடனம், கால், குளம்பு, படி, வேகம், வேறுபாடுகின்றன, பின்வாங்கல், பயணிப்பதற்கான, இணைந்தே, முன்னோக்கி நகர்த்த, செய்ய, அகற்ற, பதவி நீக்கம், இயக்கி, வலியுறுத்துகின்றோம், கையாள்கிறார்கள், ஆட்சி, தலைமையில், சிந்திய, வழிவகுக்கும், விண்ணப்பிக்க, விளையாட, நடத்தை, பைலட், சவாரி, புறப்படு, போக்குவரத்து, தளர்த்த, மாற்ற, இதயம் தொட, கிளப்பு, தூண்டு, தூண்ட, கிளப்பும், எழுப்ப, விழித்து, முன்மொழிய, கொண்டு வா, குறிப்பிட, உயர்த்த, முன்னோக்கி கொண்டு, விளக்குகிறோம், அமைத்திருக்கிறார், கொள்முதல், கொஞ்சு, பால்ப்பு, பாதிக்கும், தொட, குலைத்துவிடும்போது, கிளர்ச்சியுறவும், வேகமாக அசைந்து செல், ஸ்வே, வால் ஆட்டு, அலை, ராக், ரீல், இணங்கச், ஊக்குவிக்க, இயக்குகிறது, பரிமாற்ற-

நடவடிக்கைசென்றார்நகர்வுகள்நகரும்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of move in English
Noun(1) the act of deciding to do something(2) the act of changing your residence or place of business(3) a change of position that does not entail a change of location(4) the act of changing location from one place to another(5) (game
Verb(1) change location; move, travel, or proceed, also metaphorically(2) cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense(3) move so as to change position, perform a nontranslational motion(4) change residence, affiliation, or place of employment(5) follow a procedure or take a course(6) be in a state of action(7) go or proceed from one point to another(8) perform an action, or work out or perform (an action(9) have an emotional or cognitive impact upon(10) give an incentive for action(11) arouse sympathy or compassion in(12) dispose of by selling(13) progress by being changed(14) live one's life in a specified environment(15) have a turn; make one's move in a game(16) propose formally; in a debate or parliamentary meeting
Examples of move in English
(1) We were stuck in the middle of a large crowd and could not move to a better position to see the fireworks, even if there had been time to do so.(2) We now have the stability and confidence to move forward and develop the site.(3) The government has also threatened to move against the power workers.(4) So, you would be having to move the Full Court for special leave to cross-appeal.(5) If Blackburn is to move forward, quality development of this nature is required.(6) We must move firmly beyond a passive politics in which people are simple recipients of policies decided for them.(7) The business has also undergone major changes, with a move to new premises and the creation of new jobs.(8) David had wanted to move to Spain.(9) The city council had promised to help us, that they understood our position following the move from Clarence Street.(10) It is not until you move upstairs that the true potential of the building is evident.(11) I love stories that move us and that remind us of what it is to be human.(12) they failed to move the government on this(13) He was told the volume of work for the body shop side of the business had increased in anticipation of a move to new premises.(14) what's the next move?(15) she didn't move for a while(16) he's considering a career move
Related Phrases of move
(1) move on ::
செல்ல
(2) move to ::
செல்ல
(3) to move ::
நகர்த்த
(4) move up ::
மேலே நகர்த்து
(5) move out ::
வெளியேறு
(6) move along ::
நகர்கின்றன
(7) move forward ::
முன்னோக்கி நகர்த்த
(8) move in ::
உள்ளே போ
(9) move away ::
நகர்ந்து
(10) move it ::
அதை தள்ளு
Synonyms
Noun
1. movement ::
இயக்கம்
3. initiative ::
முயற்சி
4. turn ::
முறை
5. motion ::
இயக்கம்
Verb
7. go ::
செல்ல
8. carry ::
எடுத்து
10. take action ::
நடவடிக்கை எடு
11. relocate ::
போகின்றன
12. affect ::
பாதிக்கும்
13. inspire ::
ஊக்குவிக்கும்
14. change ::
மாற்றம்
15. circulate ::
பரப்பு
16. propose ::
முன்மொழிய
17. prompt ::
உடனடியாக
18. act ::
நாடகம்
19. make a motion ::
ஒரு இயக்கம் செய்ய
20. displace ::
இடமாற்றம்
21. impress ::
ஈர்க்க
22. be active ::
சுறுசுறுப்பாக இருக்க
Antonyms
1. freeze ::
உறைய
2. still ::
இன்னும்
Different Forms
move, moved, moves, moving
Word Example from TV Shows
Oh, move aside.

Oh, MOVE aside.

Game of Thrones Season 8, Episode 4

Mum doesn’t want you to move in\Nwith your dad because...

Mum doesn’t want you to MOVE in
with your dad because...

Money Heist Season 1, Episode 8

Hey, Great Khaleesi. Move your ass.

Hey, Great Khaleesi. Move your ass.

Game of Thrones Season 6, Episode 3

Then we will move on
to stage two:

Then we will MOVE on to stage two:

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

He got it at the mall on clearance.
Move, move, move!

He got it at the mall on clearance. Move, MOVE, MOVE!

The Big Bang Theory Season 6, Episode 24

English to Tamil Dictionary: move

Meaning and definitions of move, translation in Tamil language for move with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of move in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'move'

What move means in Tamil, move meaning in Tamil, move definition, examples and pronunciation of move in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History