English to Tamil Meaning of open - திறந்த


Open :
திறந்த

திறந்த, வெற்று, வெறுமை நிலை, காலியிடம், திறப்பு, திறந்த இடத்தில்

திறந்த, வெளியிட, கதவு திற, வெளியீடு, விடுதலை செய், அம்பலப்படுத்த, கட்டவிழ், விட்டு, தொடக்கத்தில், வெளிப்படுத்த, வைத்து, அவிழ்க்க, தடை இல்லாத, வெளியே பரவியது, வரிசைப்படுத்த, தொடங்கும், தொடங்குகிறது, வெளியீட்டு, பூக்கும் ஏற்படும், தூண்டிவிடுதல், எழுப்ப, காரணம் பிறந்த, விரிவாக்க, முறைத்து, தள்ளும், தேடலை, ஆர்வமாக இருக்க, வேண்டும், அதை நோக்கு, ஆஃப் தொட, திறக்க, வெளிக்கொண்டு, அழைத்து, விரிவடைகிறது, கண்டறிய, சுருக்கு, அவிழ்க்கிறதற்கும், பேசும் தொடங்க, திறந்த இருக்க, அவிழ், செயல்தவிர்ப்பது, திறக்கப்படலாம், காட்சிப்படுத்தியது, பார்க்க, பரிசு, பரிசு வரை, வெளியேற்றினார்

திறந்த, நிர்வாண, பரந்த, வெளிப்படுத்தப்பட்ட, தெளிவான, வெளிப்படையான, இலவச, விலக்கு, தளர்வான, பொது, காப்புரிமை, வெளிவேஷமிட்ட, வெற்று, பகிரங்கமான, அழகிய, தெளிவாக, பகட்டான, தன்னிச்சையான, கட்டுப்பாடற்ற, நியாயமான, தடையில்லா, ஆதிக்கம் பெருகியதற்கு, விசாலமான, போதிய, இடமும், இருண்ட, மறைவில்லாத, அணுக, உறுதியான, விரிவான, பிரம்மாண்டமான, பெரிய, பூக்கும், வளர்ந்த, கட்டுப்பாடில்லாத, பொறுப்பு, கணக்கு, பெறுப்பேற்பதற்குரிய, பொருள், டொமைன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, தயாராக, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட, பராமுகமாக, ஒத்திசைவற்றது, மெல்லிய, அரிய, அசாதாரணமானது, இடைக்கிடை, இதுவரை இடையே, அடர்த்தியற்ற, செய்து, பழுத்த, முன்னோக்கி, வெகுளியான, வெளிப்படையாக கேலி, சுற்று, அப்பட்டமான, வெளிப்படுத்த, நேரடி, உள்ளவாறு

திறந்ததிறந்துதொடக்கதுவக்க ஆட்டக்காரர்களானopenestதிறப்புவெளிப்படையாகவெளிப்படைத்தன்மைதிறக்கும்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of open in English
Noun(1) a clear or unobstructed space or expanse of land or water(2) where the air is unconfined(3) a tournament in which both professionals and amateurs may play(4) information that has become public
Verb(1) cause to open or to become open(2) start to operate or function or cause to start operating or functioning(3) become open(4) begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.(5) spread out or open from a closed or folded state(6) make available(7) become available(8) have an opening or passage or outlet(9) make the opening move(10) afford access to(11) display the contents of a file or start an application as on a computer
Adjective(1) affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed(2) affording free passage or access(3) with no protection or shield(4) open to or in view of all(5) used of mouth or eyes(6) not having been filled(7) accessible to all(8) not defended or capable of being defended(9) (of textures(10) having no protecting cover or enclosure(11) (set theory(12) not brought to a conclusion; subject to further thought(13) not sealed or having been unsealed(14) without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition(15) ready or willing to receive favorably(16) open and observable; not secret or hidden
Examples of open in English
(1) Recent national events helped turn the simmering discord into open conflict.(2) They walked up the stairs to the open sun deck, which was already crowded with people.(3) Are there any thoughts on the need for a free and open media?(4) The girl raises her hands in front of her face with open palms, fingers spread wide.(5) I'd like to see France beat them because they play a more open game.(6) So give no one the number to it, for the line needs to be open in case I need to contact you at anytime.(7) There is a clause in the planning law against building development on open land.(8) in the open country(9) Even when offered an open goal, they are both more likely to miss than score.(10) He came back to Sofia and bashfully inquired if the offer was still open .(11) The diversity of its landscape is unique, and includes woodland, open heathland and coastal land.(12) Telephone lines will be open from noon on Christmas Eve until midnight on Boxing Day.(13) open marriage(14) Then he reached for an open bottle of red wine, took a swig from the neck.(15) Throughout the interview John is frank and open - except when it comes to money.(16) His duffle bag was open in front of him on the bed, a shoelace dangling over the zipper.
Related Phrases of open
(1) open up ::
திற
(2) to open ::
திறக்க
(3) open the door ::
கதவை திறக்கவும்
(4) open mind ::
திறந்த மனம்
(5) open-minded ::
திறந்த மனதுடன்
(6) open the window ::
சன்னலை திற
(7) open relationship ::
திறந்த உறவு
(8) open space ::
திறந்த வெளி
(9) open house ::
திறந்த வீடு
Synonyms
Adjective
1. not shut ::
நிறுத்தப்படவில்லை
3. clear ::
தெளிவான
4. unenclosed ::
unenclosed
5. spread out ::
வெளியே பரவியது
6. open for business ::
வணிக திறந்த
7. available ::
கிடைக்கும்
8. vulnerable to ::
பாதிக்கப்படலாம்
9. frank ::
வெளிப்படையான
10. overt ::
வெளிப்படையான
11. unresolved ::
தீர்க்கப்படாத
12. impartial ::
நடுநிலை
13. receptive ::
வரவேற்கும்
14. public ::
பொது
15. exposed ::
வெளிப்படும்
16. candid ::
நேர்மையாக
18. capable ::
திறன்
19. undecided ::
தீர்மானமின்றி
21. loose ::
தளர்வான
Noun
22. clear ::
தெளிவான
23. surface ::
மேற்பரப்பில்
24. outdoors ::
வெளிப்புறங்களில்
Verb
25. unfasten ::
கட்டவிழ்
26. unwrap ::
Unwrap
27. uncork ::
uncork
28. spread out ::
வெளியே பரவியது
29. reveal ::
வெளிப்படுத்த
30. open for business ::
வணிக திறந்த
31. begin ::
தொடங்கும்
32. give access to ::
அணுகல் கொடுக்க
33. give ::
கொடுக்க
34. unfold ::
விரிவடைகிறது
35. open up ::
திற
Antonyms
1. closed ::
மூடப்பட்டது
2. shut ::
மூடப்பட்டன
Different Forms
open, opened, opener, openers, openest, openly, openness, opens
Word Example from TV Shows
I want to cut open your brain
and see what the heck's going on in there.

I want to cut OPEN your brain and see what the heck's going on in there.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 24

- Open the gate!
- Let us in!

- Open the gate! - Let us in!

Game of Thrones Season 5, Episode 8

Sure. Open up a college fund,
shop for life insurance

Sure. Open up a college fund, shop for life insurance

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

Unlike some people,
I'm going in with an open mind.

Unlike some people, I'm going in with an OPEN mind.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

Open it up.
What's inside?

Open it up. What's inside?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 2

English to Tamil Dictionary: open

Meaning and definitions of open, translation in Tamil language for open with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of open in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'open'

What open means in Tamil, open meaning in Tamil, open definition, examples and pronunciation of open in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History