English to Tamil Meaning of plain - வெற்று


Plain :
வெற்று

வெற்று, புல்வெளி, பாலைவனத்தில், போர்க்களத்தில், முன் வரி, போரில், பசும்புல், நடுவதற்கு படுக்கையில், பட், ரிட்ஜ், மட்டமான

பொது, பொதுவான, சாதாரண, வழக்கமான, வெற்று, நேராக, எளிய, அப்பாவியாக, அப்பாவி, கபடற்ற, விமானம், பிளாட், நிலை, மென்மையான, கிடைமட்ட, தெளிவான, தெளிவாக, வெளிப்படையான, பகிரங்கமான, அப்பட்டமான, முற்றிலும், முழுமையான, உறுதியான, அறுதி, நிர்வாண, வெளிப்படையாக, சுற்று, ஒற்றை மனம் படைத்த, வீட்டில், குடும்பத்து, பாதிக்கப்படாமல், முட்டாள்தனமான, சாதாரணமானவன், தெளிவற்ற, எந்த ஆபரணங்கள் கொண்ட, நேர்மையாக, ஒளிரும், ஒத்திசைவான, அனைவருக்கும் சொல்லுவதற்கு ஏற்ற, எளிமையான, நேர்மையான, திறந்த, வெகுளியான, வெளிப்படையாக கேலி

நிச்சயமாக, தெளிவாக, வெளிப்படையாக, வெளிப்படையான, வெற்று, பகிரங்கமாகவே, தெளிவான

வெற்றுplainerஅபூர்வமானவைகளைக்தெளிவற்றுமூடிமறைக்காமல்சமவெளி
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of plain in English
Noun(1) extensive tract of level open land(2) a basic knitting stitch made by putting the needle through the front of the stitch from the lefthand side
Verb(1) express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness
Adjective(1) clearly revealed to the mind or the senses or judgment(2) not elaborate or elaborated; simple(3) lacking patterns especially in color(4) not mixed with extraneous elements(5) free from any effort to soften to disguise(6) lacking embellishment or ornamentation(7) lacking in physical beauty or proportion
Adverb(1) unmistakably (`plain' is often used informally for `plainly'
Examples of plain in English
(1) Thumb ring had amethyst jewel in the middle and the pinky ring was just a plain design with squiggly lines and dots, both were silver.(2) The two have no chemistry, and his personality is plain awful.(3) All furniture forms were plain in design with simple or no surface decoration.(4) Belgium's major geographic divisions are the coastal lowlands, the central plain , and the high plateau of the Ardennes.(5) The lack of highway capacity is plain to see as daily congestion is a fact of life on most key roads that link one province to another throughout Java, the country's economic center.(6) It's a silly train wreck of a show, and at some point, you realize these kids are just plain bored.(7) It is apparent to him that his plain speaking is the reason for these attacks, and this goes to show that his statements are true.(8) She was surrounded by a simple, plain room with a wooden wardrobe and desk.(9) On the outside he was a plain guy, quite normal and polite, but once you got to know him, opinions started to take a turn for the worse.(10) It does not commend itself to the masses, which say they like plain speaking, and it cannot be translated into action, which may be good or evil or neither but cannot be both.(11) If you want to distract attention from your top half, go for a plain colour and style on top and a sexier bottom with side ties or lots of flamboyant detail.(12) She was down to earth, plain speaking, kind and considerate.(13) She was either completely clueless or just plain spiteful.(14) Really, your Honours, if that is what the court meant to be saying, it is directly contrary to what they have said elsewhere and what was plain on the papers.(15) The plain girl was normally quick on the uptake, but it took her a few moments before the horrible realization dawned that none of those dresses had been for her after all.(16) Now, we get to some other typos and a lot of just plain stupid false comments that were made in this book.
Related Phrases of plain
(1) plain paper ::
வெற்று காகிதம்
(2) plain flour ::
வெற்று மாவு
(3) plain water ::
வெற்று நீர்
(4) plain sailing ::
வெற்று பயண
(5) plain chocolate ::
வெற்று சாக்லேட்
(6) coastal plain ::
கடற்கரை சமவெளி
(7) plain weave ::
வெற்று வீவ்
(8) plain language ::
வெற்று மொழி
(9) in plain ::
சமவெளியின்
Synonyms
Adjective
1. obvious ::
வெளிப்படையான
2. intelligible ::
தெளிவான
3. candid ::
நேர்மையாக
4. simple ::
எளிய
5. homely ::
குடும்பத்து
6. sheer ::
வெளிப்படையான
7. patent ::
காப்புரிமை
9. unvarnished ::
நேரடியான
10. spare ::
உதிரி
Adverb
11. downright ::
கலப்பில்லாத
Noun
13. grassland ::
புல்வெளி
14. plain stitch ::
வெற்று தைத்து
15. champaign ::
திறந்த வெளி
Verb
16. kvetch ::
kvetch
Different Forms
plain, plainer, plainest, plainly, plainness, plains
Word Example from TV Shows
I mean, some people settle
for plain old beef kidneys.

I mean, some people settle for PLAIN old beef kidneys.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Just this morning, plain as day.

Just this morning, PLAIN as day.

Breaking Bad Season 5, Episode 16

I made your favorite oatmeal, plain.

I made your favorite oatmeal, PLAIN.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

More plain.

More PLAIN.

Game of Thrones Season 4, Episode 6

Plain old Howard Wolowitz
is the best guy I know.

Plain old Howard Wolowitz is the best guy I know.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5

English to Tamil Dictionary: plain

Meaning and definitions of plain, translation in Tamil language for plain with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of plain in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'plain'

What plain means in Tamil, plain meaning in Tamil, plain definition, examples and pronunciation of plain in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History