English to Tamil Meaning of spirit - ஆவி


Spirit :
ஆவி

ஆன்மா, ஆவி, ஆன்மாவின், ஜெனி, இதயம், சுய, பொருள், தைரியம், வீரத்தை, மெய்ப்பித்துக், அதாவது, டெனார், சிறப்பு, நிறங்களை, இருமனம், சிந்தனையில், யோசனை, மனதில், உற்சாகம், துருத்த, ஊக்க, களிப்பு, உத்வேகம், பேய், கவசத்தை, சாரம், கருத்து, மனநிலை, மனோநிலை, கோபத்தை, நகைச்சுவை, ஒப்பனை, தலைவர், தலைமை, தலை, இளவரசன், தளபதி, ஆசை, நோக்கம், எண்ணம், ஆற்றல், படை, இயக்கி, காலிபர், வீரியம், விந்து, தெம்பு, ஆற்றல், பெரும் ஆர்வம், தீர்மானிக்கும், நினைத்து, சுதந்திர, வீரம், தீப்பொறி, மேலாளர், இயக்குனர், நிர்வாகி, கடத்தி, கவர்னர், இயற்கை, இஞ்சி, ஊக்கம், அனுபவம், உற்சாகத்தின், இரக்கக் குணத்தை, காரணம், அடிப்படைத் தத்துவமாகும், விதை, உர, உரம், சாறு, மது

ஆவிஉற்சாகமானசக்திகளுக்கும்ஆன்மாவற்றஆவிகள்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spirit in English
Noun(1) the vital principle or animating force within living things(2) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people(3) a fundamental emotional and activating principle determining one's character(4) any incorporeal supernatural being that can become visible (or audible(5) the state of a person's emotions (especially with regard to pleasure or dejection(6) the intended meaning of a communication(7) animation and energy in action or expression(8) an inclination or tendency of a certain kind
Verb(1) infuse with spirit
Examples of spirit in English
(1) He rejects the use of force, as inapplicable to the ÔÇÿfierce spirit of libertyÔÇÖ prevailing in the English colonies.(2) And it started out like that, and there wasn't a lot of truth in it, but there was a lot of spirit of adventure about the whole interview.(3) we seek a harmony between body and spirit(4) The greatest enemy in York was not the Tories but the ÔÇÿprevailing spirit of apathyÔÇÖ, he told them.(5) Some attempts are being made to bring the spirit of individual sport and glory back to its roots with the Nemean Games, a worthy but only partial successful attempt.(6) The mind, the psyche, the soul, the spirit - call it what you will - also has to be returned to some sort of equilibrium.(7) Horatio speaks to the spirit , but the ghost stalks away in silence.(8) Kanyu is the essence of feng shui; feng shui without kanyu is like a body without a spirit .(9) It is my hope that people respond to the spirit of hate, wherever it appears, by renewing their commitment to the long and difficult task of healing and reconciliation.(10) He believed we are each comprised of body, spirit , and soul.(11) Ujjal Dossanjh is certainly the man who epitomizes the entrepreneurial spirit of Indian community in Canada.(12) Tzaer had never been religious, but he had read and heard enough about it to recognize the dragon as a manifestation of the shadow spirit , Khorthage.(13) Together, they deliver a stunning set - full of energy, spirit and skill, and far in excess of anything which we might have imagined from a support act.(14) I think it's really time for America to return to that spirit of community, and that has to be done in a bipartisan way.(15) his visitors admired his spirit and good temper(16) Mr Charles Fricker, well known for his shows with trained Alsatians, is the moving spirit behind the idea.
Related Phrases of spirit
(1) free spirit ::
சுதந்திர ஆன்மா
(2) team spirit ::
கூட்டு முயற்சி
(3) the spirit ::
உத்வேகம் அல்லது ஆத்மா
(4) evil spirit ::
தீய ஆவி
(5) spirit away ::
ஆவி விட்டு
(6) fighting spirit ::
சண்டை ஆவி
(7) kindred spirit ::
ஆர்வங்களையும் உணர்வுகளையும்
(8) entrepreneurial spirit ::
தொழில் முனைவோர் ஆவி
(9) school spirit ::
பள்ளி ஆவி
(10) methylated spirit ::
மெத்திலேற்றப்பட்ட ஆவி
Synonyms
Noun
1. soul ::
ஆன்மா
2. ghost ::
பேய்
3. attitude ::
அணுகுமுறை
4. mood ::
மனநிலை
5. morale ::
மன உறுதியை
6. ethos ::
பண்பாடு
7. courage ::
தைரியம்
8. enthusiasm ::
உற்சாகம்
11. heart ::
இதயம்
13. smell ::
வாசனை
14. intent ::
நோக்கம்
Verb
15. inspirit ::
உணர்ச்சியூட்டு
Different Forms
spirit, spirited, spiriting, spiritless, spirits
Word Example from TV Shows
Your spirit guides
are telling me

Your SPIRIT guides are telling me

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

with the same philosophical spirit?

with the same philosophical SPIRIT?

Game of Thrones Season 3, Episode 10

broken in body and spirit.

broken in body and SPIRIT.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

I found that primal part
of the human spirit

I found that primal part of the human SPIRIT

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

They have not broken his spirit, Your Grace.

They have not broken his SPIRIT, Your Grace.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

English to Tamil Dictionary: spirit

Meaning and definitions of spirit, translation in Tamil language for spirit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spirit in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'spirit'

What spirit means in Tamil, spirit meaning in Tamil, spirit definition, examples and pronunciation of spirit in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History