English to Tamil Meaning :: line

வரி, வரிசை, கோவை
Line :
வரி
- வரிAlineகோட்டில்வரிசையாககோடுகள்
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a formation of people or things one beside another(2) a mark that is long relative to its width(3) a formation of people or things one behind another(4) a length (straight or curved(5) text consisting of a row of words written across a page or computer screen(6) a single frequency (or very narrow band(7) a fortified position (especially one marking the most forward position of troops(8) a course of reasoning aimed at demonstrating a truth or falsehood; the methodical process of logical reasoning(9) a conductor for transmitting electrical or optical signals or electric power(10) a connected series of events or actions or developments(11) a spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent(12) a slight depression or fold in the smoothness of a surface(13) a pipe used to transport liquids or gases(14) the road consisting of railroad track and roadbed(15) a telephone connection(16) acting in conformity
Verb(1) be in line with; form a line along(2) cover the interior of(3) make a mark or lines on a surface(4) mark with lines(5) fill plentifully(6) reinforce with fabric

Show Examples
(+)

(1) Ruegamer can play any position on the offensive line but is best when used inside.(2) witty line(3) Now he hoped to expand his line of products and services by taking advantage of the Web.(4) her sons were in the same line of business(5) She realises she is going into a competitive line of work.(6) We set off eastwards along the valley following the line of the mountains.(7) hold the line, please(8) The Public Health Unit director said an annual vaccination was the best line of defence against the flu.(9) A car went into a line of parked vehicles on Clacton seafront causing tens of thousands of pounds of damage.(10) The drug has been hailed by some as a mental Viagra, the latest in a line of designer drugs that don't so much cure ills as improve quality of life.(11) The SNP is giving its MSPs a free vote on this, not least because it has yet to establish a common line .(12) she's in line for promotion(13) Do you think that the High Court's line on this issue is, at the end of the day, a sensible one?(14) he opened another line of attack(15) Luckily for her, she had a line ready when guys hit on her.(16) she has just launched a new line in swimwear
Related Words
Synonyms
Noun
1. dash ::
கோடு
2. wrinkle ::
தோல் சுருக்கம்
3. contour ::
எல்லைக்கோடு
4. boundary ::
எல்லை
5. position ::
நிலையை
6. clothesline ::
கிலோத்ஸ்லைன்
7. row ::
வரிசையில்
8. column ::
பத்தியில்
9. series ::
தொடர்
10. course ::
நிச்சயமாக
11. course of action ::
தொடர் நடவடிக்கை
12. story ::
கதை
14. line of work ::
வேலை வரி
15. brand ::
பிராண்ட்
16. ancestry ::
வம்சாவளியைச்
17. sentence ::
தண்டனை
18. note ::
குறிப்பு
19. bloodline ::
வம்சாவழி
20. railway line ::
ரயில்பாதையில்
21. job ::
வேலை
22. product line ::
தயாரிப்பு வரிசை
23. channel ::
சேனல்
24. subscriber line ::
சந்தாதாரர் இணைப்பு
25. production line ::
உற்பத்தி வரிசை
26. contrast ::
முரணாக
27. transmission line ::
ஒலிபரப்பு வரி
28. line of credit ::
கடன் வரி
29. pipeline ::
குழாய்
30. line of reasoning ::
பகுத்தறிவு வரி
31. strain ::
திரிபு
Verb
32. furrow ::
வரப்பு
33. border ::
எல்லை
34. put a lining in ::
ஒரு புறணி வைத்து
35. run along ::
சேர்ந்து ரன்
36. describe ::
விவரிக்க
Antonyms
1. issue ::
பிரச்சினை
2. posterity ::
கவனத்துடன்
3. progeny ::
சந்ததி
4. seed ::
விதை
Different Forms
aline, inline, line, lined, lines
English to Tamil Dictionary: line

Meaning and definitions of line, translation in Tamil language for line with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of line in Tamil and in English language.

Tags for the entry "line"

What line means in Tamil, line meaning in Tamil, line definition, examples and pronunciation of line in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Article
கட்டுரை, ஆய்வுக்கட்டுரையில், விளக்கவுரை, ஆய்வறிக்கை, தொகுப்பு, பத்தி, பிரிவில், உருப்படியை, உள்ளடக்கங்களை, பொருள், விஷயம், நிறை, பொருட்களை, முன்னணி கட்டுரை, தலையங்கம், புள்ளி, உட்கூறு, சுற்று, நேரம், நோக்கம், இறுதி எச்சரிக்கை, உடல், விளைவுஒப்பந்தம், பத்திர, ஜெர்மானிய, கட்டுரை
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.