English to Tamil Meaning :: parallel

(கோடுகள் வகையில்) ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை இணைவான, ஒத்த சம்பவங்கள்இணையொத்த
Parallel :
இணை
- இணைnonparallelசமாந்தரமாகசமாந்தரமாகஇணைச் செயற்பாடு
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) something having the property of being analogous to something else(2) an imaginary line around the Earth parallel to the equator(3) (mathematics, parallel lines or planes
Verb(1) be parallel to(2) make or place parallel to something(3) duplicate or match
Adjective(1) being everywhere equidistant and not intersecting(2) of or relating to the simultaneous performance of multiple operations

Show Examples
(+)

(1) He draws a parallel between intrusive imagery in trauma and the unexpected visual and auditory imagery that may occur about the deceased.(2) These results parallel those of the correlation data presented in Table 5 but may differ slightly due to the reduced sample size.(3) As this booklet pointed out, the position of the princes in the Indian polity ÔÇÿafforded no parallel to or analogy with any institution known in historyÔÇÖ.(4) It was an industrial disaster without parallel in history.(5) Would you draw a parallel between the socio-economic development of Bulgaria and Spain in the transition period between totalitarian governing and democracy?(6) The great social shift which was slowly undermining the position of the Established Church in England before 1790 had no parallel in the contemporary Caribbean.(7) If I were to draw a parallel between Richard Sanders' art and a literary style, it would definitely be stream of consciousness.(8) In the other case, the sides of the hexagon are parallel to the sides of the given triangle.(9) Such side entry eliminates complicating reflections from the other parallel surface of the substrate.(10) The irreducible mind and the body are more like parallel or independent properties that don't causally influence each other.(11) He was also anxious and imperious in equal measure, and driven to an endless activity of rewriting that has no parallel I can think of among novelists.(12) This beetle's other noticeable feature is a set of parallel lines on the front wings that serve as the cover for the hind wings and abdomen.(13) He relied on the theory of correspondences to explain how gains in the material sphere might parallel those in the celestial.(14) Pushkin is personally present in Russian culture in a way that has no parallel , for instance, in the posthumous lives of Shakespeare, Dante, or Goethe.(15) Although once synonymous with the German New Wave of the early 1970s, Wenders has enjoyed a long parallel career in American cinema and divided his time between Berlin and Hollywood.(16) He also has a parallel career as a cricket writer and has published two anecdotal histories of Indian cricket.
Related Words
(1) in parallel ::
இணையாக
Synonyms
Adjective
1. side by side ::
அருகருகில்
2. similar ::
ஒத்த
Noun
4. counterpart ::
சகா
5. similarity ::
ஒற்றுமை
6. latitude ::
அட்சரேகை
7. analog ::
அனலாக்
Verb
8. resemble ::
ஒத்திருக்கின்றன
9. equal ::
சம
10. twin ::
இரட்டை
11. collimate ::
collimate
Antonyms
1. different ::
வெவ்வேறு
2. dissimilar ::
வெவ்வேறு
3. diverse ::
பல்வேறு
4. unlike ::
போலல்லாமல்
Different Forms
nonparallel, nonparallels, parallel, paralleled, paralleling, parallelism, parallelisms, parallels
English to Tamil Dictionary: parallel

Meaning and definitions of parallel, translation in Tamil language for parallel with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of parallel in Tamil and in English language.

Tags for the entry "parallel"

What parallel means in Tamil, parallel meaning in Tamil, parallel definition, examples and pronunciation of parallel in Tamil language.

English to Tamil Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Experience
அனுபவம், நிபுணத்துவம், அறிவு, சுவை, ஞானம், மதிநுட்பமும், உணர்வு, உணர்தல், கருத்து, கற்றல், திறன், தேர்ச்சி, , முன்னேற்றம், அறிமுகம், முன்னுதாரணங்கள், புகழ், உணர்வை, விருப்பப்படி, பிளேயர், மதிநுட்பம், ஊடுருவல், முதிர்ச்சி, முதிர்ந்த, வயதான, மனதில், பகுத்தறிவு, கற்பனைக்கதை, வலது, கூற்று, அதிகாரம், உடைமை, ஆதிக்கம்உணர, அனுபவம், தட்டுத்தடுமாறியிருக்கிறீர்கள், அறிய, மேற்கொள்ளவும், சுவை, பார்க்க, வேண்டும், தாங்க, மூலம் அனுப்ப, பொறுத்துக்கொள்ள, பார்வை, பார்வையில், பாருங்கள், , ஆய்வு, கிடைக்கும், தயார், கண்காணிக்க, அறிவிப்பு, அனுபவிக்க, கடந்து, பாதிக்கப்படுகிகிறது
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.