English to Tamil Meaning of base - அடித்தளம்


Base :
அடித்தளம்

அடிப்படையில், அடித்தளம், தரையில், தரைக்கு, மைல்கல், தரை, கீழே, திசையில், விமானம், அடியில், படுக்கையில், மேற்பரப்பில், நில, மண், கீழ் பகுதி, பிராந்தியம் அடியில், காரம், துணி வெளுப்பவர், இறந்த நிறம், தொடக்கத்திலேயே, துறைமுக, ஸ்தாபனத்தின், நகரம், நிலையை, அலுவலகம், கால, ரேங்க், வேலை, அடித்தள, அடிப்படை, மூலவுப்பு, கடை, செய்திகள், வீட்டில், உறைவிடம், தோற்றம், வசந்த, நீரூற்று, ஊற்று, ரேடிக்ஸின், காரணம், நோக்கம், நிமித்தம், விழாவில், கீறல், டெக், ரூட், கால், தொடங்கி, தொடக்கத்தில்

தாழ்வான, அடித்தளம், கரடுமுரடான, அலட்சியப்படுத்தத்தக்கதாய், அவலட்சணமான, மறைவாக, வெறுக்கத்தக்க, இழிவான, குறைந்த, அற்பமான, அர்த்தம், கொத்தடிமை, தனக்கென, சிறிய, மினியேச்சர், குட்டி, கைக்குள், அதிர்ச்சி, நடக்கிற, கொடிய, ரொம்பவும், விருப்பமற்ற, கேவலமாகி, குறைந்தபட்ச, குறைபாடுள்ள, அசிங்கம், கேடுகெட்ட, கெட்ட, அறியாத, படிப்பறிவில்லாத, கொச்சையான, பொல்லாத, இழிந்த, மற்ற, துஷ்டன், அகெளரவம், அவ, மதிப்பற்ற, வெட்கக்கேடான, நிந்தை, மிருகத்தனமான, இழிவானவன், ஏழையான, பயனற்றது, பொதுவானதாகவும், வழக்கமான, இயற்கை, உடல், தேவ்டியாபுள்ள, முறைகேடான, தவறான, நெறி தவறிப் பிறந்த, முறை தவறிப் பிறந்த, கடந்த, இறுதி, தீவிர, இளைய, துணை, வருத்தமான, தீய, ஒழுக்கக்கேடான, முக்கியமற்ற, சிறிய அளவில், அசுத்தமாக, அழுக்கு, ஃபவுல், ஆபாசமான, நம்பமுடியாத, குறுகிய, வைத்து, நிறுவ, தொகுப்பு, இடத்தில், கண்டறியப்பட்டது, வடிவம், ஏற்பாடு, தொடங்கும், அறிமுகப்படுத்த, கொண்டு வா, திறந்துவைக்க, நிறுவனம், தொடங்க, நம்ப, சார்ந்து இரு, முன்னிலை பெறுகின்றன, கீல், நம்பி, ரிசார்ட், தத்தெடுக்க, வரை ஆகலாம், எடுக்க, விண்ணப்பிக்க, தொடக்கத்தில்

அடித்தளம்அடிப்படையில்ஆதாரமற்றbaselyஇழிநிலைதளங்கள்தளம்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of base in English
Noun(1) installation from which a military force initiates operations(2) lowest support of a structure(3) a place that the runner must touch before scoring(4) the bottom or lowest part(5) (anatomy(6) a lower limit(7) the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained(8) a support or foundation(9) a phosphoric ester of a nucleoside; the basic structural unit of nucleic acids (DNA or RNA(10) any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water(11) the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed(12) the most important or necessary part of something(13) (numeration system(14) the place where you are stationed and from which missions start and end(15) a terrorist network intensely opposed to the United States that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist groups; has cells in more than 50 countries(16) (linguistics
Verb(1) use as a basis for; found on(2) situate as a center of operations(3) use (purified cocaine
Adjective(1) serving as or forming a base(2) of low birth or station (`base' is archaic in this sense, or lowly(3) (used of metals(4) not adhering to ethical or moral principles(5) having or showing an ignoble lack of honor or morality(6) illegitimate(7) debased; not genuine
Examples of base in English
(1) In contrast a man must be specially trained not to trample - their base instinct is to cause harm.(2) After that, a base triangulation is performed.(3) Well, his firm had a base on the Old Kent Road under the name London Easylink, and its prime contract was route 185 from Lewisham.(4) The meaning of human life would be reduced to the physical, base animal instincts, trapped within the contours of the body.(5) uses existing data as the base for the study(6) he headed back to base(7) There is considerable overlap between the supporter base of both teams; picking out the away fans was an impossible task.(8) Whether you choose water or solvent base , your next choice is going to be liquid or semi-paste.(9) Make crumb base by rubbing biscuits and butter together.(10) a shoot is produced at the base of the stem(11) Installing ourselves in Gunn's Village, which was to be our base for the next three weeks, we made some less welcome acquaintances.(12) her make-up artist works with base, eye make-up, and lipstick(13) He says the name of the mall was inspired by the locality of the site, which rests at the base of the Roodekrans Ridge.(14) People are motivated to have children by the need for an economic base .(15) This glimmer of hope is welcome indeed for York as Thrall has been an important part of York's broad economic base .(16) Now the company's second act depends on how fast Micromarketing can diversify its client base .
Related Phrases of base
(1) base on ::
அடிப்படையாக
(2) base form ::
அடிப்படை வடிவம்
(3) knowledge base ::
அறிவு சார்ந்த
(4) customer base ::
வாடிக்கையாளர்களை
(5) the base ::
அடிப்படை
(6) military base ::
இராணுவத் தளம்
(7) base metal ::
அடிப்படை உலோக
(8) base station ::
அடிப்படை நிலையம்
(9) home base ::
வீட்டில் அடிப்படை
(10) base camp ::
அடிப்படை முகாமில்
Synonyms
Adjective
1. sordid ::
இழிந்த
2. basal ::
அடித்தள
4. baseborn ::
முறை தவறிப் பிறந்த
5. immoral ::
ஒழுக்கக்கேடான
Noun
6. foundation ::
அடித்தளம்
7. basis ::
அடிப்படையில்
8. headquarters ::
தலைமையகத்தில்
9. nucleotide ::
நியூக்ளியோடைடு
10. stem ::
தண்டு
11. home ::
வீட்டில்
12. pedestal ::
பீடத்தில்
13. floor ::
தரை
14. base of operations ::
செயற்பாட்டுத் தளம்
15. bag ::
பையில்
16. radix ::
ரேடிக்ஸின்
17. infrastructure ::
உள்கட்டமைப்பு
18. alkali ::
காரம்
Verb
19. found ::
கண்டறியப்பட்டது
20. locate ::
கண்டறிவது
21. establish ::
நிறுவ
Antonyms
1. head ::
தலை
2. top ::
மேல்
3. vertex ::
உச்சி
Different Forms
base, based, baseless, basely, baseness, basing
Word Example from TV Shows
We're way past second base.
Right, Howard?

We're way past second BASE. Right, Howard?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

- Leslie, you are way off base here.
- Now, hang on, Leonard.

- Leslie, you are way off BASE here. - Now, hang on, Leonard.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

Caved her head in
with the base of a Waring blender.

Caved her head in with the BASE of a Waring blender.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

Who the fuck is gonna help me
rebuild his entire
heuristic base?

Who the fuck is gonna help me rebuild his entire heuristic BASE?

Westworld Season 2, Episode 8

I thought you were already dead
when I saw you at the base.

I thought you were already dead when I saw you at the BASE.

Westworld Season 3, Episode 8

English to Tamil Dictionary: base

Meaning and definitions of base, translation in Tamil language for base with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of base in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'base'

What base means in Tamil, base meaning in Tamil, base definition, examples and pronunciation of base in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History