English to Tamil Meaning of cover - கவர்


Cover :
கவர்

கவர், பூச்சு, உறை, உள்ளடக்கும், முக்காடு, அடைப்பானின், ஒடுக்கியது, சுருக்க, ஆழம், லீ, ஆடை, கூரை, தங்குமிடம், மூடி, கவரேஜ், கண் மறைக்கும் தோல் வார், தூண், பத்தியில், திரை, உருமறைப்பு, உருமாற்றிக்கொள்வான், முகமூடி நடனம், ஒப்பனை, அங்கியும், ஃப்ரண்டிஸ்பீசில், தாவணி, தொப்பி, டிரம், வரைவி, வழக்கு, பேட்டை, தோல், அகலம், ஏமாற்றுவதற்கு, ஏய்ப்பு, திடீர்த்திருப்பம், fob மற்றும், சூழ்ச்சி, செல், யோனி, திசுப்பை, அருஞ்சொற்பொருள், கொள்கலன், ஷெல், நடத்த, குழி, புதர், புஷ்

கவர், உறை, இடுகின்றன, தன்னை மறைக்க, பெவிலியன், ஓசையை, கூரை, முழுவதும் மறை, மறைக்க, பதிக்கவேண்டும், தொடங்குகிறது, கூட்டு, சேர, இணைக்கவும், அங்கியும், கோட், மூழ்கடித்துவிடும், வெட்டுவேன், வெள்ளம், ஒடுக்குகிற, அணிவிப்பாயாக, கொக்கி, அடைப்பானின், மீது செய்ய, உடன் மறைப்பதற்கு, பரவல், ஆணவத்தையும், ஒடுக்க, மாஸ்க், அடைக்கலம், துறைமுகம், தங்குமிடம், வீட்டில், திரை, விரைந்து, மேலே வா, இன்பந்தோய்ப்பதையே, குதிக்க, உயரும், சேர்க்கிறது, உள்ளனர், புரிந்து, ஒரு இயங்கியது, சுற்றி, போதுமான இருக்க, திருப்தி, விட்டு, செல்ல, வழி நடத்து, செய்ய, ரிசார்ட், பயண, சுற்றித்திரிய, நடந்து திரி, பயணம், சுற்றுப்பயணம், அடைகாக்கத், கவசம், உடந்தையாக இருத்தல், பாக்கெட்

கவர்மூடப்பட்டஉள்ளடக்கும்உறைகள்கவர்கள்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cover in English
Noun(1) a covering that serves to conceal or shelter something(2) bedding that keeps a person warm in bed(3) the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it(4) the protective covering on the front, back, and spine of a book(5) a natural object that covers or envelops(6) covering for a hole (especially a hole in the top of a container(7) fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations(8) a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink(9) a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else(10) a false identity and background (especially one created for an undercover agent
Verb(1) provide with a covering or cause to be covered(2) form a cover over(3) span an interval of distance, space or time(4) provide for(5) act on verbally or in some form of artistic expression(6) include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory(7) travel across or pass over(8) be responsible for reporting the details of, as in journalism(9) hold within range of an aimed firearm(10) to take an action to protect against future problems(11) hide from view or knowledge(12) protect or defend (a position in a game(13) maintain a check on; especially by patrolling(14) protect by insurance(15) make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities(16) invest with a large or excessive amount of something
Examples of cover in English
(1) The Dinaric Alps that cover this area also extend southward into Serbia and Montenegro.(2) The agreement ends months of strikes which forced the Army to provide cover with ancient equipment.(3) Where does this legislation cover the employees and the directors?(4) This fee helps cover the cost of media and the time involved in identifying the causal agent.(5) It's easy for a defenseman to cover if the two of you are right on the same plain.(6) they provide emergency cover(7) masonry paint will cover hairline cracks(8) Providing additional resources to cover areas where distance from existing ambulance bases is an issue(9) they sang a cover of a Bob Dylan song(10) he was worried that their cover was blown(11) The maze of burrows created by moles may provide cover and travel lanes for many species of small mammals.(12) Most of the laws cover companies that provide services to cities but not workers on city payrolls.(13) The gas board had forgotten to put the cover back on the hole.(14) To our right, carpets of flowers reach up to a thick cloud cover .(15) there are grants to cover the cost of materials for loft insulation(16) an easy catch by Hick at cover
Related Phrases of cover
(1) cover letter ::
முகப்பு கடிதம்
(2) to cover ::
மூடுவதற்கு
(3) back cover ::
பின் உறை
(4) cover page ::
முதல் பக்கம், அட்டை பக்கம்
(5) take cover ::
ஒளிந்துகொள்
(6) front cover ::
முன் அட்டையில்
(7) cover sheet ::
கவர் தாள்
(8) book cover ::
புத்தக உறை
(9) cover plate ::
மூடுதட்டு
Synonyms
Noun
1. binding ::
பிணைப்பு
2. bedding ::
படுக்கை
3. coating ::
பூச்சு
4. shelter ::
தங்குமிடம்
5. undergrowth ::
அடியில் வளரும் புதர்கள்
6. front ::
முன்
7. cover charge ::
கவர் கட்டணம்
8. top ::
மேல்
9. cover song ::
கவர் பாடலை
10. covering ::
உள்ளடக்கும்
11. covering fire ::
உள்ளடக்கும் தீ
12. covert ::
இரகசிய
13. blanket ::
போர்வை
Verb
14. protect ::
பாதுகாக்க
15. cake ::
கேக்
16. blanket ::
போர்வை
17. deal with ::
சமாளிக்க
18. report on ::
மீது புகார்
19. mask ::
மாஸ்க்
20. stand in for ::
சிறப்பாக நிலைத்திருக்கலாம்
22. insure ::
காப்பீடு
23. travel ::
பயண
24. underwrite ::
காப்பீடு
25. spread over ::
முழுவதும் பரவி
27. report ::
அறிக்கை
28. continue ::
தொடர்ந்து
30. encompass ::
சூழ்ந்திருக்கிறது
31. hatch ::
குஞ்சு பொரிக்கின்றன
32. hide ::
மறைக்க
33. breed ::
இனப்பெருக்கம்
35. overlay ::
மேலடுக்கில்
36. cross ::
கடந்து
37. address ::
முகவரி
Antonyms
1. bare ::
வெற்று
2. disclose ::
வெளியிட
3. display ::
காட்சி
4. divulge ::
வெளிப்படுத்துமாறு
5. expose ::
அம்பலப்படுத்த
6. reveal ::
வெளிப்படுத்த
7. show ::
நிகழ்ச்சி
8. uncover ::
வெளிக்கொண்டு
9. unmask ::
முகமூடியை விலக்கி உண்மையை அறிய
10. unveil ::
அன்வெயில்
Different Forms
cover, covered, covering, coverings, covers
Word Example from TV Shows
[FEDERAL CIVIL DEFENSE
ADMINISTRATION'S

[FEDERAL CIVIL DEFENSE ADMINISTRATION'S "DUCK AND COVER" PLAYS]

Breaking Bad Season 2, Episode 7

Take cover!

Take COVER!

Money Heist Season 1, Episode 12

is causing my testicles
to take cover in my abdomen.

is causing my testicles to take COVER in my abdomen.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

Yeah, call me when you're on the cover.

Yeah, call me when you're on the COVER.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 4

The only reason he's partying is
to cover up his pain.

The only reason he's partying is to COVER up his pain."

The Big Bang Theory Season 7, Episode 1

English to Tamil Dictionary: cover

Meaning and definitions of cover, translation in Tamil language for cover with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cover in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'cover'

What cover means in Tamil, cover meaning in Tamil, cover definition, examples and pronunciation of cover in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History