English to Tamil Meaning of drive - இயக்கி


Drive :
இயக்கி

ஆற்றல், படை, இயக்கி, காலிபர், வீரியம், நீராவி, உற்சாகம், உழைப்பு, நினைச்சபோதெல்லாம் கரைக்க, முயற்சி, வழி, பாதை, சாலை, நிச்சயமாக, நடைபாதை, உள்நோக்கம், உத்வேகம், டிக்டேஷன், முடிவெடுக்க, வலியுறுத்துகின்றோம், ஓடுவதைப், உள்வைப்பு, ஏற்பாடு, சரி செய்

இயக்கி, வலியுறுத்துகின்றோம், கையாள்கிறார்கள், ஆட்சி, தலைமையில், நடவடிக்கை, ரன், வழிவகுக்கும், நடத்தை, பைலட், உயர்த்த, சறுக்கல், ஆஃப் அடிக்க, அடிக்க, தடுக்க, வெளியேற்ற, நிர்வகிக்க, கையாள, இயக்குகிறது, நுழைய, ஒரு இயங்கியது, வரவேற்போம், காரணம், ஒரு ஒப்புக்கொள்ள, செயல்படுத்த, வேகமாக, குத்துக்கோல், தெரிவிக்க, வைத்து, கிளப்பும், ஏவு, தூண்டிவிடுதல், கிளப்பு, அவசியம், செய்ய, அணிவகுப்பு, வெற்றி, காயப்படுத்தும், வேலைநிறுத்தம், ஸாப், நுழைக்க, கடந்து, உள்ளே விடு, உள்ளே வா

இயக்கிஇயக்கிகள்ஓட்டுநர்drivings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of drive in English
Noun(1) the act of applying force to propel something(2) a mechanism by which force or power is transmitted in a machine(3) a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end(4) a road leading up to a private house(5) the trait of being highly motivated(6) hitting a golf ball off of a tee with a driver(7) the act of driving a herd of animals overland(8) a journey in a vehicle (usually an automobile(9) a physiological state corresponding to a strong need or desire(10) (computer science(11) a wide scenic road planted with trees(12) (sports, as in tennis or squash
Verb(1) operate or control a vehicle(2) travel or be transported in a vehicle(3) cause someone or something to move by driving(4) force into or from an action or state, either physically or metaphorically(5) to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly(6) cause to move back by force or influence(7) compel somebody to do something, often against his own will or judgment(8) push, propel, or press with force(9) cause to move rapidly by striking or throwing with force(10) strive and make an effort to reach a goal(11) move into a desired direction of discourse(12) have certain properties when driven(13) work as a driver(14) move by being propelled by a force(15) urge forward(16) proceed along in a vehicle
Examples of drive in English
(1) Arklow got another try soon after when a drive from a five-metre line proved unstoppable.(2) I take it you can drive?(3) Greg hit a good drive at the 18th(4) Where the two diagonal strings cross, drive a stake into the ground to mark the position of the center footing.(5) This energy trapped in the reactor is used as a heat source to drive a steam turbine and create electricity.(6) card drive(7) we need to allow market forces to drive growth in the telecommunications sector(8) He was halfway through the cigarette when he heard the gate open and someone walk up the gravel drive .(9) The scheme is also within a few minutes' drive of the main motorway network and is close to a number of bus routes.(10) We got in the car and he put the gears in drive , and soon we were rounding the block.(11) he wanted to drive me away(12) Terri showed a determination and drive from childhood that was to see her through difficult periods of her life.(13) Education chiefs this week launched a fresh drive to recruit school governors across Wiltshire.(14) You have to look at factors like how long the disk remains in a drive , which may be more critical in some apps than in others.(15) ON-the-spot fines for those who dump rubbish are being considered by the Government as part of a drive to clean up shabby neighbourhoods.(16) A mazy run took him into range of Morgan's goal but his right-foot drive flew inches wide.
Related Phrases of drive
(1) to drive ::
ஓட்ட
(2) hard drive ::
வன்
(3) drive off ::
விரட்டி
(4) disk drive ::
வட்டு இயக்கி
(5) drive away ::
விரட்டுகிறேன்
(6) pen drive ::
பேனா இயக்கி
(7) drive out ::
வெளியே துரத்த
(8) drive a car ::
சீருந்து ஓட்டவும்
(9) drive shaft ::
செலுத்தற் தண்டு
(10) floppy drive ::
நெகிழ் இயக்கி
Synonyms
Noun
1. excursion ::
சுற்றுலா
2. driveway ::
வெளியாட்களை
3. urge ::
வலியுறுத்துகின்றோம்
4. motivation ::
உள்நோக்கம்
5. campaign ::
பிரச்சாரம்
6. driving force ::
உந்து சக்தியாக
7. private road ::
தனியார் சாலை
8. parkway ::
Parkway
9. driving ::
ஓட்டுநர்
10. effort ::
முயற்சி
11. ride ::
சவாரி
Verb
12. operate ::
இயக்குகிறது
13. travel by car ::
கார் மூலம் பயண
14. chauffeur ::
ஓட்டுனர்
15. power ::
சக்தி
16. hammer ::
சுத்தி
17. impel ::
தூண்டு
18. force ::
படை
19. work ::
வேலை
20. get ::
கிடைக்கும்
21. repel ::
தடுக்க
22. ride ::
சவாரி
23. motor ::
மோட்டார்
24. take ::
எடுத்து
25. ram ::
ரேம்
26. labor ::
தொழிலாளர்
Antonyms
1. cut ::
வெட்டு
2. deactivate ::
முடக்குவதற்கு
3. kill ::
கொல்ல
Different Forms
drive, drives, driving, drivings
Word Example from TV Shows
I don't even run there. I drive.

I don't even run there. I DRIVE.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20

I drive you to work every day,
my brain must look like the Hulk.

I DRIVE you to work every day, my brain must look like the Hulk.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22

and guess who gets to drive me?

and guess who gets to DRIVE me?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

- Please learn how to drive.
- No, no.

- Please learn how to DRIVE. - No, no.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

You mean where they were advanced
enough to invent an interstellar warp drive...

You mean where they were advanced enough to invent an interstellar warp DRIVE...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 18

English to Tamil Dictionary: drive

Meaning and definitions of drive, translation in Tamil language for drive with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drive in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'drive'

What drive means in Tamil, drive meaning in Tamil, drive definition, examples and pronunciation of drive in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History