English to Tamil Meaning of flash - ஃபிளாஷ்


Flash :
ஃபிளாஷ்

ஃபிளாஷ், பார்வை, பற்றவைப்பு, ஊழல், கற்றையை, தெளிப்பு, திகைப்புடன், தொடக்கத்தில், மலர்ந்து, அலாரம், கணம், உடனடி, விதிமுறைகளை, மதகு, பூட்ட, லாக்-வாயில், ஆச்சரியப்படுத்தும், ஒளிரும், நிறம், எரியாது, காந்தி, பிரகாசம், பார்வையில், கூடியவிரைவில், நொடிப்பொழுது, ஆபத்து அம்பு

தீ, ஃபிளாஷ், விரிவடைய, மீது குமிழி, கற்றையை, விட்டு விட்டு பிரகாசி, மின்னு, மினு, எரியாது, பிரகாசிக்கின்றன, தீப்பொறி, எரியூட்ட, பிரகாசம், தெளிவுபடுத்துவதற்காக, தூண்ட, ஆவலைத் தூண்டி விடு, கவர்வது, ஓட்டங்களாக சிதறல், Coruscate, பார்வையில், சாதனை, ஆச்சரியப்படுத்தும், மின்னூட்டு, வரை தீப்பற்றி, விளக்கு, ஸ்டைலான, பெரும் முக்கியத்துவம், உரத்த, பெரிய, பகட்டான

ஃபிளாஷ்பளிச்சென்றுFlasherபுறப்பகட்டாளர்கள்ஃப்ளாஷ்ஒளிரும்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of flash in English
Noun(1) a sudden intense burst of radiant energy(2) a momentary brightness(3) a short vivid experience(4) a sudden brilliant understanding(5) a very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat(6) a gaudy outward display(7) a burst of light used to communicate or illuminate(8) a short news announcement concerning some on-going news story(9) a bright patch of color used for decoration or identification(10) a lamp for providing momentary light to take a photograph
Verb(1) gleam or glow intermittently(2) appear briefly(3) display proudly; act ostentatiously or pretentiously(4) make known or cause to appear with great speed(5) run or move very quickly or hastily(6) expose or show briefly(7) protect by covering with a thin sheet of metal(8) emit a brief burst of light
Adjective(1) tastelessly showy
Examples of flash in English
(1) You leave a small tip and your companion thinks you're a cheapskate; a large one and she thinks you're a flash git.(2) There was a sudden flash that lit up the entire sky, changing the night to day for an instant.(3) Paul is manic and edgy on stage, with the occasional flash of surreal genius.(4) Mary looked at him then, looked at him for the first time since he'd come into the room, and she felt a brief flash of pity.(5) He drives a top of the range Mercedes but has not indulged himself with a fleet of the sort of flash cars favoured by some in the football world.(6) It is simply the case that in this world of convenience, flash holidays and big cars, working the land has lost its appeal.(7) They're stylish but not too flash , and practical too!(8) I'd always known that Mark was a bit of flash git.(9) The phone also is equipped with a camera featuring an attachable flash .(10) The flash car finally pulled up at a very large house with lots of trees and flowers beautifully landscaped.(11) People flash coy looks at one another, hoping that they won't be asked to make the first move and speak about what they make of it all.(12) He was hit with a sudden flash of vertigo, and his stomach rolled over in a lazy lurch.(13) A heliograph was a communications system consisting of two mirrors on a tripod used to flash signals with sunlight.(14) The trailing edge smoothed out well and the excess plastic flash just fell off.(15) If you are unable to completely turn the flash off on your camera you won't be able to achieve the look that you want.(16) She had a big flash house, probably a big flash car and loads of money in the bank.
Related Phrases of flash
(1) flash point ::
தீப்பற்றுநிலையானது
(2) flash card ::
ஃபிளாஷ் அட்டை
(3) flash flood ::
திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு
(4) in a flash ::
மின்னல் வேகத்தில்
(5) flash drive ::
தகவல் சேமிப்பான்
(6) flash back ::
மீண்டும் ப்ளாஷ்
(7) flash memory ::
ஃபிளாஷ் மெமரி
(8) hot flash ::
சூடான ஃபிளாஷ்
(9) flash of lightning ::
மின்னல் வெளிச்சம்
Synonyms
Noun
1. flare ::
விரிவடைய
2. emblem ::
சின்னம்
3. burst ::
வெடிப்பு
4. news bulletin ::
செய்தித்
5. ostentation ::
ஆடம்பரம்
6. flashing ::
ஒளிரும்
7. photoflash ::
photoflash
8. blink of an eye ::
கண் சிமிட்டும் நேரத்தில்
Verb
9. light up ::
ஒளி ஏற்று
11. expose oneself ::
தன்னை அம்பலப்படுத்த
12. zoom ::
ஜூம்
13. ostentate ::
ostentate
14. blink ::
மிளிரும்
15. dart ::
DART
Adjective
16. flashy ::
பிரகாசமாக அமையவில்லை
Different Forms
flash, flashed, flasher, flashers, flashes, flashing
Word Example from TV Shows
...against your Flash 123,
the classic

...against your Flash 123, the classic "Flash of Two Worlds" issue.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

Ooh, Batman flash drive.

Ooh, Batman FLASH drive.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

He startles easily.
So please, no flash photography.

He startles easily. So please, no FLASH photography.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

Look at that. Put 'em in
a tiny Flash T-shirt, and it's you.

Look at that. Put 'em in a tiny Flash T-shirt, and it's you.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

It was. I asked her if she thought
I should watch The Flash.

It was. I asked her if she thought I should watch The Flash.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

English to Tamil Dictionary: flash

Meaning and definitions of flash, translation in Tamil language for flash with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of flash in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'flash'

What flash means in Tamil, flash meaning in Tamil, flash definition, examples and pronunciation of flash in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History