English to Tamil Meaning of form - வடிவம்


Form :
வடிவம்

வடிவம், அட்டவணை, அமைப்பு, உருவாக்கம், கலவை, உருவாக்க, கட்டுமான, எண்ணிக்கை, இணக்கம், தோற்றம், செய்ய, தீவிரம், தயாரித்தல், நிறம், சாய்வு, இணைதல், வகை, வகையான, முறையில், வகையின், பல்வேறு, சிற்பம், ஐகான், போலி, அவதாரம், கட்டிடம், அச்சு, பாணி, மோடஸ், அமைப்பை, வரிசை, ஏற்பாடு, ஆர்டர், மாதிரி, ஸ்வாட்ச், முறை, உதாரணமாக, ஆட்சி, சட்டம், கட்டுப்பாட்டு, விருப்ப, கடைபிடித்தல், பயிற்சி, அணி, நடிப்பதற்கு, நடிக்க, படத்தை, ஒழுக்கம், தந்திரம், சடங்கு, திட்டம், காட்டி, போஸ், அணுகுமுறை, நரம்பு, நிலைத்தன்மையும், சிம்பொனி, ஏற்புடைமையின், ஒப்பந்தம், சமச்சீர், விகிதம், விழா, செயல்பாடு, செயல்திறன், சான்று, அறிமுகம், சான்றிதழ், அடையாள அட்டை, தொடர், கணித்தல், ரேங்க், உத்திரக் கட்டை, அளவு, வெட்டு, ஃபேஷன், முகம், உறுப்பு, உடல், பகுதியாக, மூட்டு, மூலப்பொருள், ரிசார்ட், இடத்தில், வசம், நிறுவனம், பற்றாக, நடத்தை, சிகிச்சை, கையாளும்

கட்ட, வடிவம், உள்ளனர், உருவாக்க, செய்ய, உயர்த்த, குஞ்சு பொரிக்கின்றன, எண்ணிக்கை, சட்ட, தொடங்குகிறது, உற்பத்தி, ஃபேஷன், வேலை, போலியாக, கண்டுபிடித்தல், நினைக்கிறேன், வரை நினைக்கிறேன், வெளியே வேலைநிறுத்தம், கற்பனை, கருத்தரிக்க, உருவங், ஆள் மாறாட்டம், ஏற்பாடு, உருவப்படுத்து, பழுக்கவைக்க, திருப்பம், கல்லாக்கி, முதிர்ந்த, சுற்று, தொடங்கும், நிறுத்த, நனவாகும், பீடி, பொருந்தும், பெறுகின்றன, அடைய, உணர, செயல்படுத்த, நிறுவ, அடித்தளம், கண்டறியப்பட்டது, வெளிப்புறமாக, வெளிப்படையான, வெளிவேஷமிட்ட

வடிவம்உருவாக்கப்பட்டதுஉருவாக்கும்உருவமற்றவடிவங்கள்preformசார்புpreformingpreforms
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of form in English
Noun(1) the phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something(2) a category of things distinguished by some common characteristic or quality(3) a perceptual structure(4) any spatial attributes (especially as defined by outline(5) alternative names for the body of a human being(6) the spatial arrangement of something as distinct from its substance(7) the visual appearance of something or someone(8) a printed document with spaces in which to write(9) (biology(10) an arrangement of the elements in a composition or discourse(11) a particular mode in which something is manifested(12) (physical chemistry(13) a body of students who are taught together(14) an ability to perform well(15) a life-size dummy used to display clothes(16) a mold for setting concrete
Verb(1) create (as an entity(2) to compose or represent(3) develop into a distinctive entity(4) give shape or form to(5) make something, usually for a specific function(6) establish or impress firmly in the mind(7) assume a form or shape
Examples of form in English
(1) to be in outstanding form(2) A southern taxonomic form is distributed in North America in Pacific drainages from northern Washington north to the Alaska Peninsula.(3) I am lucky enough to be part of a team whose form has been magnificent, with mesmerising displays.(4) they tried to find a form of words acceptable to all(5) On current domestic form , Liverpool might not see another Champions League night like this for a very long time to come.(6) these videos are a triumph of form over content(7) Mix to combine and set aside for five minutes, or until small bubbles form on the surface.(8) Correcting any form of social misbehaviour is not something that can be done quickly.(9) He has shown consistent form with both bat and ball so far this season but still needs a big score under his belt.(10) He was a lifelong bachelor and was believed to have remained celibate - but did he enjoy painting the naked female form ?(11) Observing the variety of colour, form and aroma of summer flowers can enhance outdoor relaxation.(12) an application form(13) This uncomfortable contradiction between form and content lies at the heart of both their work.(14) In time it may be advantageous to hold data in processed form , but at present raw data remains too valuable.(15) The Rev Chris Swift, a parent himself, agonised over a form of words for a situation he hadn't faced before.(16) He stepped to the side so that his form blocked the door.
Related Phrases of form
(1) application form ::
விண்ணப்ப படிவம்
(2) to form ::
அமைக்க
(3) order form ::
ஆர்டர் வடிவம்
(4) registration form ::
பதிவு படிவம்
(5) short form ::
குறுகிய வடிவம்
(6) base form ::
அடிப்படை வடிவம்
(7) form factor ::
வடிவம் காரணி
(8) fill in a form ::
ஒரு படிவத்தை பூர்த்தி
(9) in the form ::
வடிவில்
(10) sixth form ::
ஆறாவது வடிவம்
Synonyms
Noun
1. shape ::
வடிவம்
2. body ::
உடல்
3. manifestation ::
வெளிப்பாடாக
4. kind ::
வகையான
5. mold ::
அச்சு
6. etiquette ::
ஆசாரம்
7. questionnaire ::
கேள்வித்தாளை
8. fitness ::
உடற்பயிற்சி
9. manakin ::
மனாகின்
10. phase ::
கட்ட
11. strain ::
திரிபு
12. cast ::
நடிக்க
13. course ::
நிச்சயமாக
14. signifier ::
signifier
15. pattern ::
முறை
16. flesh ::
சதை
17. contour ::
எல்லைக்கோடு
18. sort ::
வகையான
Verb
19. make ::
செய்ய
20. formulate ::
முறைப்படுத்துதல்
22. materialize ::
பொருள்வயமாக்காமல்
23. acquire ::
பெறுவதற்கு
24. arrange ::
ஏற்பாடு
25. constitute ::
உள்ளனர்
26. develop ::
உருவாக்க
27. shape ::
வடிவம்
28. organize ::
ஏற்பாடு
29. forge ::
போலியாக்குவது
30. take form ::
வடிவம் எடுத்து
31. imprint ::
முத்திரையில்
Antonyms
1. impropriety ::
சரியில்லாமை
2. indecorum ::
ஒழுங்கின்மை
Different Forms
form, formed, forming, formless, forms, preform, preformed, preforming, preforms
Word Example from TV Shows
there wouldn't be a man in your kitchen
who can't produce a single form of ID.

there wouldn't be a man in your kitchen who can't produce a single FORM of ID.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

This is a form indemnifying me...

This is a FORM indemnifying me...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

Human beings form emotional
attachments as they grow up.

Human beings FORM emotional attachments as they grow up.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 23

I don't know. How do carbon atoms
form a benzene ring?

I don't know. How do carbon atoms FORM a benzene ring?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13

It's my idea of what DNA would look like
in a silicon-based life form.

It's my idea of what DNA would look like in a silicon-based life FORM.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

English to Tamil Dictionary: form

Meaning and definitions of form, translation in Tamil language for form with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of form in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'form'

What form means in Tamil, form meaning in Tamil, form definition, examples and pronunciation of form in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History