English to Tamil Meaning of just - வெறும்


Just :
வெறும்

நியாயமான, வெறும், வலது, முறையான, நிமிர்ந்து, கெளரவமான, தார்மீக, நடுநிலை, நீதிமான்கள், தெய்வீக, மத, தயாள, பக்தியும், தட்டியும், சம, நேர்மையான, துல்லியமான, உறுதியாக நிலையான, சரியான, உறுதியாக தீர்வு, தகுதி, வருகிறது, பொருந்தும், சரி, தவறாத, உரிமையுள்ள, நியமன, நல்லொழுக்கம், நிகர, உண்மையான, பாண்டித்தியம், சட்டப்பூர்வமான, நடுநிலையான, நடுநிலைப் பார்வையில், அப்பாற்பட்ட, அணி சேரா, சிறப்பான, ஒலி, பொருத்தமான, இணக்கமான, தகுதிவாய்ந்த, சட்ட, சட்டரீதியான, நீதித்துறை, நியாயமான மற்றும் சதுர, உண்மை மனம் படைத்த, உண்மை, அடிக்கடி, தாள, ஒழுங்கிலும்

சரியாக, வெறும், வலது, மிகவும், கடிதம், மட்டுமே, அரிதாகவே, ஆனாலும், வெறுமனே, தனியாக, கிட்டத்தட்ட, அருகே, நெருக்கமான, இந்த, செய்தபின், நன்கு, யதார்த்தம், அந்த இடம் வரை, ஏற்றதான, உடனடியாக, ஆதரவு இல்லாமல், காரணம் இல்லாமல், எதுவும் க்கான, கட்டணம் இல்லாமல்

வெறும்justerjustestஜஸ்டின்நியாயமாகநேர்மை
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of just in English
Adjective(1) used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting(2) fair to all parties as dictated by reason and conscience(3) free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules(4) of moral excellence
Adverb(1) and nothing more(2) indicating exactness or preciseness, or exactly(3) only a moment ago(4) (used for emphasis(5) only a very short time before(6) possibly (indicating a slight chance of something being true(7) exactly at this moment or the moment described(8) by a little
Examples of just in English
(1) It was just past lunchtime and Pete Astor had nothing to do for the next few hours.(2) I am just looking at what it says for a straight robbery or attempt with actual bodily harm.(3) He was not pompous at all and did not look worried as if he had just come straight from court.(4) Those arrested included Mr Rihal, on his way home to look after his wife who had just left hospital.(5) Maybe not just yet, but it might be the only way for some, that things can really get better.(6) De Villiers said at the time he felt he was up to it, and it looks like he may just get that chance.(7) No doubt by now everything is perfected, but today Lederer has just come from rehearsals.(8) they want to create a just society(9) When she was gone, Ari said, " Let's just head upstairs.(10) The fact that I will never get to meet my mystery admirer just makes things all the more romantic.(11) The view is sublime: we are looking straight back down the loch whence we have just come.(12) I thought just the same(13) I had no idea who he was, but I could feel it just as strongly as everyone else around me.(14) He said they were very good and D agreed, which just shows that virtue is its own reward.(15) The soft midsummer evening was just right for a romantic stroll around Malham Tarn.(16) So many of the characters and dialogue in this movie are just one cliche after another.
Related Phrases of just
(1) just now ::
இப்போது
(2) just as ::
இது போலவே
(3) just like you ::
உங்களை போலவே
(4) just in case ::
ஒருவேளை
(5) just in time ::
சரியான சமயம்
(6) just for fun ::
வேடிக்கையாக
(7) just like ::
வெறும் போன்ற
(8) just because ::
வெறும் ஏனெனில்
(9) just a little ::
ஒரு சிறிய
(10) just like that ::
அது போல
Synonyms
Adjective
1. fair ::
நியாயமான
2. deserved ::
தகுதியானது
3. valid ::
சரியான
4. upright ::
நிமிர்ந்து
5. equitable ::
நியாயமான
Adverb
6. a moment ago ::
ஒரு கணத்திற்கு முன்னால்
7. exactly ::
சரியாக
9. only ::
மட்டுமே
10. really ::
உண்மையில்
11. just now ::
இப்போது
12. simply ::
வெறுமனே
13. scarcely ::
அரிதாகவே
Different Forms
just, juster, justest, justine, justly, justness
Word Example from TV Shows
I think you just answered
your own question.

I think you JUST answered your own question.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

I charge you to be just.

I charge you to be JUST.

Game of Thrones Season 8, Episode 2

it doesn't have to be a big party
or anything. I was just--

it doesn't have to be a big party or anything. I was JUST--

The Big Bang Theory Season 9, Episode 17

You know something?
I just fucking might!

You know something? I JUST fucking might!

Westworld Season 2, Episode 10

but your revolution's
just beginning.

but your revolution's JUST beginning.

Westworld Season 2, Episode 2

English to Tamil Dictionary: just

Meaning and definitions of just, translation in Tamil language for just with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of just in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'just'

What just means in Tamil, just meaning in Tamil, just definition, examples and pronunciation of just in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History