English to Tamil Meaning of lean - ஒல்லியான


Lean :
ஒல்லியான

ஒல்லியான, சிலாண்டில், நம்ப, சார்ந்து இரு, முன்னிலை பெறுகின்றன, கீல், நம்பி, ஒல்லியான எதிராக, இத்யாதி, பொய், சாய்ந்திரு, புகலிடம், உயர்த்திப்பிடிக்கின்றன, சாய், பெவில், போக்கு, குனி, முனைகின்றன, அகற்றுவதில், உச்சரிப்பு, கொடு, அடிக்கோடு, சமர்ப்பிப்பு, விரல் மடங்குதல், வில், கீழ்ப்படுத்துதல், சாய்வு

ஒல்லியான, மலட்டு, ஆக்கவளமற்றதாகவே, பலனற்ற, கழிவுகள், ஒல்லியாக, வெறும், ஒழுங்கற்ற, மெல்லிய, மெலிந்த, வீரியத்தை, இடத்தை பிடித்தது, ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையால், முழு வளர்ச்சி அடையாத, பழுக்காத, எலும்பு, பிணம் ஒத்த பிணம், பிடிவாதமாக, கீழ்ப்படியாத, பலவீனமான, அற்பமான, தரிசாக, இலாபம்ற்ற, மோசமாக, உடல் நலக் குறைவாய்

ஒல்லியானசாய்ந்துகற்பவர்leanestசார்புமரபைஇளைப்பைசாய்ந்திருந்தால்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lean in English
Noun(1) the property possessed by a line or surface that departs from the vertical
Verb(1) to incline or bend from a vertical position(2) cause to lean or incline(3) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(4) rely on for support(5) cause to lean to the side
Adjective(1) lacking excess flesh(2) lacking in mineral content or combustible material(3) containing little excess(4) not profitable or prosperous
Examples of lean in English
(1) But he clearly feels in no hurry to rush back in the pop scene during such lean times for dance music.(2) As a result, the engine would run rough due to the lean mixture at all cylinders.(3) He follows this six-day cycle year-round, which allows him to keep growing yet stay lean in the offseason.(4) It expects its lean business model to serve it well in a shrinking market.(5) If you've got the time, foods such as eggs, poultry, fish, and lean cuts of red meat are excellent sources of complete protein.(6) He was lean from undernourishment, and had to be at least sixty-years-old.(7) He said he wants a lean organization with a ÔÇÿsingular focus on infrastructure management.ÔÇÖ(8) Look for lean cuts of these meats with minimal visible fat.(9) Vitamin B12 can be found in most meats - which should be eaten as lean cuts, and not in excess.(10) I do have an agent, but the industry is notoriously lean .(11) They're also packed with protein and low in carbs and fat, so you can build muscle, stay lean , and satisfy your sweet tooth at the same time.(12) When I go to see him he plays brilliantly and then has a wee lean spell but I think when you're a flair player you tend to be more inconsistent.(13) Certainly, his operations are lean by Wall Street standards.(14) Although lean thinking in industry often results in staff reductions, it first creates extra capacity by identifying and eliminating wasted resource.(15) He is keen to create a lean and efficient operation that will be able to expand rapidly when conditions improve.(16) One boat had over a hundred stone and the fishermen are now poised for a break in the weather to make some decent landings and earn some much needed cash after a very lean period.
Related Phrases of lean
(1) lean back ::
மீண்டும் சாய்ந்து
(2) lean on ::
மீது சாய்ந்து
(3) to lean ::
சாய்ந்து
(4) lean forward ::
ஒல்லியான முன்னோக்கி
(5) lean meat ::
மெலிந்த இறைச்சி
(6) lean over ::
மீது சாய்ந்து
(7) lean out ::
வெளியே சாய்ந்து
(8) lean against ::
ஒல்லியான எதிராக
(9) lean towards ::
நோக்கி சாய்ந்து
(10) lean-to ::
சாய்ந்து-க்கு
Synonyms
Adjective
1. slim ::
மெலிந்த
2. meager ::
வெறும்
3. hard ::
கடின
4. thin ::
மெல்லிய
5. skimpy ::
skimpy
Noun
6. tilt ::
சாய்
Verb
8. slant ::
சிலாண்டில்
9. tend toward ::
நோக்கிய போக்கைக்
10. depend on ::
சார்ந்தது
11. intimidate ::
அச்சுறுத்தும்
12. list ::
பட்டியலில்
13. tilt ::
சாய்
14. tend ::
முனைகின்றன
Different Forms
lean, leaned, leaner, leanest, leaning, leanings, leanness, leans
Word Example from TV Shows
I have seen you lean on their experience
when your own was lacking,

I have seen you LEAN on their experience when your own was lacking,

Game of Thrones Season 5, Episode 5

Do me a favor.
Lean over, put your head right here.

Do me a favor. Lean over, put your head right here.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

lean and fierce and black-bearded,

LEAN and fierce and black-bearded,

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Does this look lean to you?

Does this look LEAN to you?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

If you have time to lean,
you have time to clean.

If you have time to LEAN, you have time to cLEAN.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2

English to Tamil Dictionary: lean

Meaning and definitions of lean, translation in Tamil language for lean with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lean in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'lean'

What lean means in Tamil, lean meaning in Tamil, lean definition, examples and pronunciation of lean in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History