English to Tamil Meaning of live - வாழ


Live :
வாழ

வாழ, தங்குவார்கள், வசிக்கிறார்கள், என்றென்றும், கூடு, செலவிட, விட்டு கடந்து, கழிவுகள், போது, ஜீவி, தப்பிக்கும், புதுப்பிக்க, ஆக உபரி, கடற்பாசி, வழிவகுக்கும், கடந்த, காத்திரு, நேரத்தை செலவிடு, நிற்க, செய், சேர்ந்தவை, கடந்து, உள்ளன, மூச்சு, வசிப்பதாக, தற்போது இருக்கும், தோன்றும், அமைந்திருக்க, வைக்கப்படும், அமர்வதற்கு, தங்க, இருக்கும், தொடர்ந்து, பொய், கடந்து வாழ்ந்திருக்கும், சகித்துக், வெளியே நடத்த

வாழ, வாழ்க்கை, உயிருடன், சுவாச, இல்லாத, உற்சாகமூட்டுவதாக, முக்கிய, விரைவான, அனிமேஷன், தெளிவான, விறுவிறுப்பான, மீள், மிதப்பு, புதிய, பச்சை, இளமை, செயலில், பயனுள்ள, இடையே பீதியை கிளப்பி, கூட்டுறவு, எதிர்வினை, சுறுசுறுப்பான, நடைமுறைக்கேற்ற, வேகமான, எரியும், தீவிர, தீவிரமான, தழல், சூடான, தெளிவாக, வெளிப்படையான, பகிரங்கமான

வாழவாழ்ந்தஉயிர்களைஉயிர்ப்பொருள்livewares
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of live in English
Verb(1) be an inhabitant of or reside in(2) lead a certain kind of life; live in a certain style(3) continue to live and avoid dying(4) support oneself(5) have life, be alive(6) have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations(7) pursue a positive and satisfying existence
Adjective(1) actually being performed at the time of hearing or viewing(2) exerting force or containing energy(3) possessing life(4) highly reverberant(5) charged with an explosive(6) elastic; rebounds readily(7) abounding with life and energy(8) in current use or ready for use(9) of current relevance(10) charged or energized with electricity(11) capable of erupting
Adverb(1) not recorded
Examples of live in English
(1) Three hundred people staged a rally at Dover yesterday over the export of live animals.(2) The batter is poured into a banana-leaf-lined container and baked in a clay oven on live coals.(3) I also remember watching his resignation speech live , another great performance.(4) you have to live your faith(5) Even though I'd only written my first song then, I'd been playing live for years.(6) He will live on in our memories.(7) Carnivorous animals will eat live insects and some will eat mice and rats.(8) they live by hunting and fishing(9) Instead of enjoying the fact that we can live comfortably, we spend our time looking to see who is living just that little bit more comfortably than us.(10) Several diseases cause rings of dead grass with live green grass in the center.(11) they live by preying on other animals(12) Crowded round a radio listening to the live broadcast from Parliament, we all felt that a change was going to come, something old was dying.(13) the game is brought to you live from Croke Park(14) Is this because it was simply oral, or was it because it was a live vaccine?(15) John will also report live from the major events in the political calendar.(16) By the following morning doctors had told Lorraine that she had a rare form of cervical cancer and only six months to live .
Related Phrases of live
(1) to live ::
வாழ
(2) live on ::
வாழ
(3) live alone ::
தனியாக வாழ
(4) live it up ::
அதை வாழ
(5) live with ::
வாழ
(6) live up ::
வாழ்ந்து காட்ட
(7) long live ::
நீடூழி வாழ்க
Synonyms
Adjective
1. living ::
வாழ்க்கை
2. in the flesh ::
சதையில்
4. hot ::
சூடான
5. unexploded ::
வெடிக்காத
6. unrecorded ::
ஏடுகளிலும்
7. alive ::
உயிருடன்
8. springy ::
இலேசான
Verb
9. exist ::
உள்ளன
10. reside in ::
வசிக்கிறார்கள்
12. experience ::
அனுபவம்
13. survive ::
வாழ
14. enjoy oneself ::
மகிழ்ச்சியாய் இரு
15. live on ::
வாழ
16. be ::
இரு
17. know ::
தெரியும்
18. populate ::
விரிவுப்படுத்த
Antonyms
1. depart ::
புறப்படு
2. die ::
இறக்க
3. expire ::
காலாவதியாகும்
4. perish ::
அழிந்து
5. succumb ::
பணிகின்றோமா
Different Forms
live, lived, liveware, livewares
Word Example from TV Shows
They can live in my new world
or they can die in their old one.

They can LIVE in my new world or they can die in their old one.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Since when do the crows give two shits
if we live?

Since when do the crows give two shits if we LIVE?

Game of Thrones Season 5, Episode 8

Yes, first we'll live.

Yes, first we'll LIVE.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

l live on the 4900 block
of Doswell Place
and l want to report

l LIVE on the 4900 block of Doswell Place and l want to report

Breaking Bad Season 4, Episode 9

Oh, I'm Leonard. I live downstairs.

Oh, I'm Leonard. I LIVE downstairs.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 19

English to Tamil Dictionary: live

Meaning and definitions of live, translation in Tamil language for live with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of live in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'live'

What live means in Tamil, live meaning in Tamil, live definition, examples and pronunciation of live in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History