English to Tamil Meaning of point - புள்ளி


Point :
புள்ளி

புள்ளி, கைவிட, சிறிதளவும், டாட், ஸ்பாட், சிலந்தி, உட்கூறு, சுற்று, உருப்படியை, நேரம், போட், முனை, மேல், உச்சநிலையை, இறுதியில், நுனி, உச்சத்தை, சிறுபோயுர, உச்சிமாநாடு, உச்சகட்டமாக, சூழ்நிலையில், திருப்பு முனை, மல்கிய, நெருக்கடி, காலநிலை சார்ந்த, கறை, குமிழ், சரியான நேரத்தில், மதிப்பெண், குறி, சின்னம், உண்மையான விஷயம், ஸ்பைக், கூரான, கூர்மை, சாணை, கேப், நிலக்கூம்பு, குன்றுகளிலும், கறையாக, discussible பொருள், வணிக, பிஸ், அறிவிப்பு, கண்காணிக்க, குறிப்பெடு, கருத்து, மனதில், சைகை காட்டு, பெக், சிறு உருண்டை, அற்பம்

புள்ளிகூரானசுட்டிபுள்ளிகள்பாயிண்ட்லி
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of point in English
Noun(1) a geometric element that has position but no extension(2) the precise location of something; a spatially limited location(3) a brief version of the essential meaning of something(4) an isolated fact that is considered separately from the whole(5) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process(6) an instant of time(7) the object of an activity(8) a V shape(9) a very small circular shape(10) the unit of counting in scoring a game or contest(11) a promontory extending out into a large body of water(12) a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list(13) a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect(14) an outstanding characteristic(15) sharp end(16) any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass
Verb(1) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively(2) be oriented(3) direct into a position for use(4) direct the course; determine the direction of travelling(5) be a signal for or a symptom of(6) sail close to the wind(7) mark (Hebrew words(8) mark with diacritics(9) mark (a psalm text(10) be positionable in a specified manner(11) intend (something(12) indicate the presence of (game(13) give a point to(14) repair the joints of bricks
Examples of point in English
(1) Grant says the point is that no one knows what it's like to be Lauren or what's going on inside her head.(2) As proof, we point to the fact that the same author also wrote six books predicting the end of the world.(3) there was no point at all to his story(4) the point of his dagger(5) If you met me you would probably just point and laugh and I wouldn't blame you.(6) The hounds made an eight mile point in a little over 45 minutes.(7) What is the point of drawing up plans if they're not going to be adhered to?(8) I was on the point of approaching but I didn't have the courage in case he told me to clear off.(9) I felt then like I would never go back to work until we had won our point .(10) she'll point you to whatever you need(11) Footnote numbering in the text should be placed after the full point at the end of a sentence.(12) The architect later wrote to say that yes, the cement would probably outlast all of them, but that was not quite the point .(13) The quarter percentage point rise alone is unlikely to push your finances over the edge.(14) It is patently obvious that the health service is on the point of collapse.(15) Wig pins are small and usually have a sharp point at one end to help the pins penetrate the wig piece.(16) on this point we're all agreed
Related Phrases of point
(1) point out ::
சுட்டி காட்டு
(2) point of view ::
கண்ணோட்டத்தில்
(3) power point ::
ஆற்றல் புள்ளி
(4) turning point ::
திருப்பு முனை
(5) melting point ::
உருகுநிலை
(6) focal point ::
மையப்புள்ளி
(7) point to ::
வரையிலான புள்ளி
(8) starting point ::
தொடக்க புள்ளியாக
(9) at this point ::
இந்த கட்டத்தில்
(10) boiling point ::
கொதிநிலை
Synonyms
Noun
1. tip ::
முனை
2. pinpoint ::
பிழைகள்
3. place ::
இடத்தில்
4. time ::
நேரம்
5. level ::
நிலை
6. detail ::
விவரம்
7. heart of the matter ::
விஷயத்தை மனதில்
8. purpose ::
நோக்கம்
9. attribute ::
பண்பு
10. promontory ::
கடல் முனை
11. point in time ::
நேரத்தில் புள்ளி
12. spot ::
ஸ்பாட்
13. head ::
தலை
15. compass point ::
திசைகாட்டி புள்ளி
16. gunpoint ::
துப்பாக்கி முனையில்
17. percentage point ::
சதவீதம் புள்ளி
18. dot ::
டாட்
19. power point ::
ஆற்றல் புள்ளி
20. item ::
உருப்படியை
21. stage ::
மேடை
22. stop ::
நிறுத்த
Verb
23. aim ::
நோக்கம்
24. indicate ::
குறிப்பிடுகின்றன
25. orient ::
ஓரியண்ட்
26. signal ::
சிக்னல்
27. charge ::
வசூலிக்க
28. luff ::
வலித்து இழு
29. guide ::
வழிகாட்டும்
30. repoint ::
repoint
31. target ::
இலக்கு
32. sharpen ::
கூர்மைப்படுத்துங்கள்
Different Forms
point, pointed, pointing, points, pointy
Word Example from TV Shows
What is the point in comparing
Did I marry you?

What is the POINT in comparing Did I marry you?

Breaking Bad Season 5, Episode 16

we prove her point.

we prove her POINT.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

Well, the only way we can play teams
at this point is if we cut Raj in half.

Well, the only way we can play teams at this POINT is if we cut Raj in half.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

...but at some point, something way worse
than a puppet is gonna pop out of that box.

...but at some POINT, something way worse than a puppet is gonna pop out of that box.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

I guess they just figured it out
at some point.

I guess they just figured it out at some POINT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 20

English to Tamil Dictionary: point

Meaning and definitions of point, translation in Tamil language for point with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of point in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'point'

What point means in Tamil, point meaning in Tamil, point definition, examples and pronunciation of point in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History