English to Tamil Meaning of run - ரன்


Run :
ரன்

ரன், தவிர்க்கப்படுவதால், ஆட்டுக்கறி, இடைவேளை, ஓய்வு, விலக்கு, பந்தய, ஈ, இயங்கும், நிச்சயமாக, கழுவுதல், வழி, பாதை, சாலை, நடைபாதை, ஸ்ட்ரீம், ஓட்டம், சறுக்கல், பாயும், பீறிட்டு, மாநாடு, சுழற்சி, நாணய, பிரச்சினை, விருப்ப, பயண, பயணம், வெளியே, சுற்றுப்பயணம், மலையேற்ற, தாக்கம், செல்வாக்கு, சக்தி, உணர்வை, ஆதிக்கத்தை, இனம், திடீர், அளவிற்கு, விமான, தற்போதைய, எஃப்ளக்ஸ், கோபம், வேகமும், ஆத்திரம், அணுகல், ஷிர்க், வேளியே இழுங்கள், ஒருவரின் கால் எடுக்க

ரன், இயக்கி, வழிவகுக்கும், நடத்தை, நடவடிக்கை, பைலட், வளர, விழும், இரு, முறை, செல்ல, போதுமானதாக, நட, தொடர்ந்து, வேகம், நிர்வகிக்க, கையாள, இயக்குகிறது, ஓட, விட்டு உடைக்க, தவிர்க்க, பையன், சராசரியாக இருக்க, பின்தொடர்ந்து ஓடு, துரத்தல், ஈ, கழுவுதல், வெளியே போ, ஆஃப் வந்து, வெளியீடு, நீட்டிக்க, விரிவாக்க, பரவல், ஓட்டம், ஸ்ட்ரீம், பாய்மம், வெளி, செய்ய, ஒழுங்கமைக்கும், நிறைவேற்ற, வெளிப்பட, தப்பிக்கும், வசந்த, பிரச்சினை, செலவிட, விழுங்கி, முதலீடு, வழங்க, சமாளிக்க, கடந்து வேண்டும், துரோகம்பண்ணி வேண்டும், மீறிச்செல்கிறது, நுழைய, ஒரு இயங்கியது, வரவேற்போம், காரணம், போட்டியிட, போட்டியிடு, பின்பற்ற, போராட, போட்டியில், இயக்க ஏற்படும், இனம், அவசரத்தில்

ரன்runesஜெர்மானியசிற்றோடைrunletsரன்கள்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of run in English
Noun(1) a score in baseball made by a runner touching all four bases safely(2) the act of testing something(3) a race run on foot(4) an unbroken series of events(5) (American football(6) a regular trip(7) the act of running; traveling on foot at a fast pace(8) the continuous period of time during which something (a machine or a factory(9) unrestricted freedom to use(10) the production achieved during a continuous period of operation (of a machine or factory etc.(11) a small stream(12) a race between candidates for elective office(13) a row of unravelled stitches(14) the pouring forth of a fluid(15) an unbroken chronological sequence(16) a short trip
Verb(1) move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time(2) flee; take to one's heels; cut and run(3) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(4) direct or control; projects, businesses, etc.(5) have a particular form(6) move along, of liquids(7) perform as expected when applied(8) change or be different within limits(9) run, stand, or compete for an office or a position(10) cause to emit recorded audio or video(11) move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way(12) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(13) be operating, running or functioning(14) change from one state to another(15) cause to perform(16) be affected by; be subjected to
Examples of run in English
(1) she considered a Seanad run(2) Having a coarse run , she carried a huge body of water in her wake, in which the rudder was useless.(3) they've had an unbeaten run since August(4) Twos and jokers are wild and can be used in any set or run to represent any desired card.(5) Dave has run 42 marathons(6) Replacement buses will run between Skipton and Carlisle, calling at limited stops.(7) I was a bit worried, because the only skiable route back down towards La Grave was an off-piste black run .(8) quite against the run of play, Smith scored an early try(9) I started working toward converting my car to run on vegetable oil over a year ago.(10) You can run various tests using this so that it can collect different types of information.(11) The course will be run on a very practical basis including workshops with actors, discussions and re-writing sessions.(12) A run consists of three or more consecutive cards in a single suit.(13) The art exhibition will run daily at the King's Hall and Winter Garden until this Sunday.(14) I've got to run(15) The man backed away towards a set of stairs leading back to ground level, then took off at a run .(16) I run every morning
Related Phrases of run
(1) run away ::
ஓட
(2) to run ::
இயக்க
(3) run into ::
ஒரு ரன்
(4) run out of ::
ரன் அவுட்
(5) run over ::
ரன் ஓவர்
(6) in the long run ::
நீண்ட
Synonyms
Noun
1. sprint ::
வேகம்
2. route ::
பாதை
3. series ::
தொடர்
4. demand for ::
தேவை
5. free use of ::
இலவசமாக பயன்படுத்தி
6. type ::
வகை
7. enclosure ::
உறை
8. slope ::
சாய்வு
9. rip ::
கிழித்தெறிய
10. discharge ::
வெளியேற்ற
11. tally ::
எண்ணிக்கை
12. streak ::
சாதனை
13. footrace ::
ஓட்டப் பந்தயத்துக்கு
14. ravel ::
சிக்கல்
15. running ::
இயங்கும்
16. political campaign ::
அரசியல் பிரச்சாரம்
17. runnel ::
runnel
18. trial ::
விசாரணை
Verb
19. sprint ::
வேகம்
21. compete ::
போட்டியிட
22. go ::
செல்ல
23. cast ::
நடிக்க
24. extend ::
நீட்டிக்க
25. flow ::
ஓட்டம்
26. travel ::
பயண
27. drive ::
இயக்கி
28. be in charge of ::
பொறுப்பான இருக்க
29. maintain ::
பராமரிக்க
31. operate ::
இயக்குகிறது
32. be valid ::
சரியானதாகத்
33. be staged ::
நடத்தினர்
34. be a candidate for ::
ஒரு வேட்பாளராக இருக்க
35. publish ::
வெளியிட
36. smuggle ::
கடத்த
37. chase ::
துரத்தல்
38. run for ::
இயக்க
39. consort ::
மனைவி
40. course ::
நிச்சயமாக
41. execute ::
செயல்படுத்த
42. endure ::
சகித்துக்
43. guide ::
வழிகாட்டும்
44. ladder ::
ஏணி
45. unravel ::
கட்டவிழும்
47. campaign ::
பிரச்சாரம்
48. lam ::
லாம்
49. play ::
விளையாட
50. ply ::
ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன
51. range ::
வரம்பில்
52. hunt ::
வேட்டை
53. race ::
இனம்
54. carry ::
எடுத்து
55. lead ::
வழிவகுக்கும்
56. tend ::
முனைகின்றன
57. bleed ::
இரத்தம்
Different Forms
run, runic, runlet, runlets, runs
Word Example from TV Shows
why would I run?

why would I RUN?

Game of Thrones Season 1, Episode 9

Hey, Bernie, you mind if
I run to Leonard's and...

Hey, Bernie, you mind if I RUN to Leonard's and...

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

I can still run if I have to.

I can still RUN if I have to.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

I'm just gonna run to the
store and get a few things.

I'm just gonna RUN to the store and get a few things.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

I've got a business to run.

I've got a business to RUN.

Westworld Season 2, Episode 4

English to Tamil Dictionary: run

Meaning and definitions of run, translation in Tamil language for run with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of run in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'run'

What run means in Tamil, run meaning in Tamil, run definition, examples and pronunciation of run in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History