English to Tamil Meaning of short - குறுகிய


Short :
குறுகிய

சுருக்கமான, சுருக்கம், குறுக்கல், தொகுப்பாக்கல், குறுகிய

குறுகிய, சுருக்கமான, சுருக்கம், சிறிய, குறைந்த, வெறும், லேசான, நிமிடம், குறைவான, சில, கீழ், மினியேச்சர், குட்டி, கைக்குள், பின்தங்கிய, திறனற்ற, பலவீனமான, கொடுக்க சென்று, சரியானதாக, தாழ்வான, குறைபாடுள்ள, திடீர், சாதாரண, ஸ்னாப்பி, தற்செயலான, அருகே, அருகிலுள்ள, அண்டை, குறைகிறது, ஈட்டுக், மிகக்குறைவான, மதிப்பற்ற, அமங்கலமான, முறையற்ற, பாஸ், மென்மையான, அமைதியான, நிலையான கீழே, நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது, நெருக்கமான அளவிலான, இளைய, குதிரைவண்டி

குறுகிய, சுருக்கமாக, விரைவில்

குறுகியமறைந்துகுறுகியகுறுகியshortiesகுறுக்குச்சுற்றைத்shortishவிரைவில்திணறல்குறும்படங்கள்சிறிய அளவு
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of short in English
Noun(1) the location on a baseball field where the shortstop is stationed(2) accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference(3) the fielding position of the player on a baseball team who is stationed between second and third base
Verb(1) cheat someone by not returning him enough money(2) create a short circuit in
Adjective(1) primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration(2) (primarily spatial sense(3) low in stature; not tall(4) of insufficient quantity to meet a need(5) (of memory(6) not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices(7) of speech sounds or syllables of relatively short duration(8) less than the correct or legal or full amount often deliberately so(9) lacking foresight or scope(10) tending to crumble or break into flakes due to a large amount of shortening(11) marked by rude or peremptory shortness
Adverb(1) quickly and without warning(2) without possessing something at the time it is contractually sold(3) clean across(4) at some point or distance before a goal is reached(5) so as to interrupt(6) at a disadvantage(7) in a curt, abrupt and discourteous manner
Examples of short in English
(1) Often Roth and his cohorts exchange short essays instead of speaking to one another.(2) We'll continue our conversation with both of these senators after a short break.(3) Reading a book of plays is another great way to get some reading in when you're short on time.(4) Supplies were so short that the Japanese resorted to cannibalism, eating the flesh of prisoners and their own troops.(5) Traditionally Pergia weddings are short and the crowd clears out quickly afterwards.(6) There will be tough competition with Northerly, which will also be at short odds.(7) The intent of this short book is for it to be used as a simple and direct guide in a time of great danger.(8) I was fielding at short leg and had the best seat in the house.(9) You look back at the last two or three years, you have a short memory, so you think it will always be thus.(10) There is a fan nearby which fills one ear with white noise and makes me slightly giddy as if I had drunk a short .(11) The Prime Minister's speech was short on any vision that addressed those matters.(12) Two short years was enough to take me from imagining what it must be like to be that person, to actually being that person!(13) If a short squeeze occurs and enough short sellers buy back the stock, the price could go even higher.(14) For as much as I enjoyed my short walk along the river day before yesterday, I really paid for it.(15) From the Roemer it's only a short walk to the banks of the Main River.(16) Bevan was said to have a weakness against the short ball and was restricted to playing limited overs cricket.
Related Phrases of short
(1) in short ::
சுருக்கமாக
(2) short story ::
சிறு கதை
(3) short hair ::
குறுகிய முடி
(4) too short ::
மிகவும் குறுகியதாக
(5) short-term ::
குறுகிய காலம்
(6) short time ::
குறுகிய நேரம்
(7) short of ::
குறுகிய
(8) life is short ::
வாழ்க்கை சிறியது
Synonyms
Adjective
1. small ::
சிறிய
2. concise ::
சுருக்கமான
3. brief ::
சுருக்கமான
4. scarce ::
பற்றாக்குறை
5. curt ::
சுருக்கமான
6. inadequate ::
போதிய
7. forgetful ::
மறதி
8. little ::
சிறிய
9. scant ::
மிகக்குறைவான
10. shortsighted ::
குறுகிய நோக்கத்தைக்
Adverb
12. unawares ::
எதிர்பார்த்திராதபோது
Noun
14. shortstop ::
shortstop
Verb
16. short-circuit ::
குறைந்த மின்னழுத்தம்
17. short-change ::
குறுகிய மாற்றம்
Antonyms
1. high ::
உயர்
2. lofty ::
உயரமான
3. tall ::
உயரமான
4. towering ::
உயர்ந்த மனிதன்
Different Forms
short, shorted, shorter, shortest, shorties, shorting, shortish, shortly, shortness, shorty
Word Example from TV Shows
BRB. You know, that's short for

BRB. You know, that's SHORT for "Be right back."

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20

My list of marine-themed
pilgrim facts is pretty short.

My list of marine-themed pilgrim facts is pretty SHORT.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

No, if I'm there alone people might think
I'm just a really short person from Avatar.

No, if I'm there alone people might think I'm just a really SHORT person from Avatar.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5

But then, a short time after,

But then, a SHORT time after,

Breaking Bad Season 2, Episode 2

I also had to replace someone's squire
on short notice.

I also had to replace someone's squire on SHORT notice.

Game of Thrones Season 2, Episode 7

English to Tamil Dictionary: short

Meaning and definitions of short, translation in Tamil language for short with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of short in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'short'

What short means in Tamil, short meaning in Tamil, short definition, examples and pronunciation of short in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History