English to Tamil Meaning of stock - பங்கு


Stock :
பங்கு

பங்கு, குழம்பு, குலத்தை, வீட்டில், பழங்குடி, பரம்பரையில், குடும்ப, தோற்றம், வசந்த, நீரூற்று, ஊற்று, ரேடிக்ஸின், பட், அடிக்கட்டை, பட் இறுதியில், உடற்பகுதியில், பதிவு, ரசிகர், நிதி, கருவூலத்தின், பணம், கருவூல

பங்கு, களஞ்சியத்தில், பாதுகாப்பாக வை, ஹைவ், புதையல், விலங்காக, விலங்கிடுபவர், விலங்கு, கடை, உடற்பகுதியில்

பங்கு, வரை சேமிக்கப்படும், முன்பதிவு

பங்குகையிருப்புstockilyவைத்தல்stockistவினியோகர்களும்பங்குகள்
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stock in English
Noun(1) the capital raised by a corporation through the issue of shares entitling holders to an ownership interest (equity(2) the merchandise that a shop has on hand(3) the handle of a handgun or the butt end of a rifle or shotgun or part of the support of a machine gun or artillery gun(4) a certificate documenting the shareholder's ownership in the corporation(5) a supply of something available for future use(6) the descendants of one individual(7) a special variety of domesticated animals within a species(8) liquid in which meat and vegetables are simmered; used as a basis for e.g. soups or sauces(9) the reputation and popularity a person has(10) persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant(11) a plant or stem onto which a graft is made; especially a plant grown specifically to provide the root part of grafted plants(12) any of several Old World plants cultivated for their brightly colored flowers(13) any of various ornamental flowering plants of the genus Malcolmia(14) lumber used in the construction of something(15) the handle end of some implements or tools(16) an ornamental white cravat
Verb(1) have on hand(2) equip with a stock(3) supply with fish(4) supply with livestock(5) amass so as to keep for future use or sale or for a particular occasion or use(6) provide or furnish with a stock of something(7) put forth and grow sprouts or shoots
Adjective(1) repeated too often; overfamiliar through overuse(2) routine(3) regularly and widely used or sold
Examples of stock in English
(1) All the other effects are minimal, including a nuclear explosion that looks like it was lifted off some stock footage from 1968.(2) The club also organizes visits to leading dairy farms and research institutes, holds dairy stock judging events and herds competitions.(3) To achieve this, fifty retailers in the city must stock Fairtrade products and 25 catering outlets offer food bearing the Fairtrade mark.(4) One shop kept its pirated stock in a space above the ceiling, and clerks communicated with two-way radios to have them brought out for customers.(5) If the sauce begins to evaporate too much while cooking, add a few tablespoons of chicken stock or water.(6) If you cannot or do not wish to play, you draw a card from the undealt stock and add it to your hand.(7) A few residents who attended the meet complained that the BMP's health centres did not have adequate stock of anti-rabies vaccine.(8) Matthew, 34, who owns the Chilli Lime Deli in Fleming Square, Blackburn, moved his French stock back to his shop but was able to leave tasters on the stall.(9) Increased rationalization of the stock system thus leads to more codified systems of casting and increased typecasting.(10) In that case, they'd either have to borrow or issue stock to pay for the shares.(11) Julia's steadfast refusal to accept the fact that she's in danger is irritating rather than sympathetic and a couple of the supporting characters are a little too stock to work.(12) These options give workers the right to buy shares of their company's stock at a set price in the future.(13) The club is also keen to protect its stock of fish.(14) The province, through the various health authorities, is trying to expand its stock of seniors' housing though an Independent Living B.C. program.(15) Now Linda has the perfect setting for making her baskets and storing her tools and growing her stock of willow.(16) During his announcement speech in his home state of Arkansas, he mainly deployed wooden stock phrases.
Related Phrases of stock
(1) in stock ::
கையிருப்பில்
(2) out of stock ::
பங்கு வெளியே
(3) stock market ::
பங்குச் சந்தை
(4) stock exchange ::
பங்குச் சந்தை
(5) common stock ::
பொது பங்கு
(6) capital stock ::
மூலதன பங்கு
(7) stock up ::
பதுக்கி வைத்தல்
(8) take stock ::
கணக்கு எடுங்கள்
(9) stock price ::
பங்கு விலை
(10) rolling stock ::
உருட்டுதல் பங்கு
Synonyms
Noun
1. merchandise ::
விற்பனைப்
2. store ::
கடை
5. popularity ::
புகழ்
6. descent ::
வம்சாவளியை
7. bouillon ::
bouillon
8. handle ::
கையாள
9. bloodline ::
வம்சாவழி
10. stock certificate ::
பத்திரசான்று
11. neckcloth ::
neckcloth
12. strain ::
திரிபு
13. broth ::
குழம்பு
14. inventory ::
சரக்கு
15. caudex ::
தண்டு
16. gillyflower ::
gillyflower
17. livestock ::
கால்நடை
18. gunstock ::
gunstock
19. fund ::
நிதி
Adjective
20. standard ::
தரநிலை
21. usual ::
வழக்கமான
22. commonplace ::
பொதுவானதாகவும்
Verb
23. sell ::
விற்க
24. supply ::
வழங்கல்
25. carry ::
எடுத்து
27. sprout ::
முளைப்பயிர்
Antonyms
1. brain ::
மூளை
2. genius ::
மேதை
Different Forms
stock, stocked, stockily, stockist, stockists, stocks
Word Example from TV Shows
Good stock.

Good STOCK.

Breaking Bad Season 2, Episode 12

and you're talking
about your stock prices

and you're talking about your STOCK prices

Breaking Bad Season 5, Episode 16

And what do you mean,

And what do you mean, "mediocre STOCK"?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

I put very little stock in it myself.

I put very little STOCK in it myself.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

Okay, we don't have that in stock...

Okay, we don't have that in STOCK...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

English to Tamil Dictionary: stock

Meaning and definitions of stock, translation in Tamil language for stock with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stock in Tamil and in English language.

Tags for the entry 'stock'

What stock means in Tamil, stock meaning in Tamil, stock definition, examples and pronunciation of stock in Tamil language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History