English to Tamil Meaning :: without

E2T T2E Read
English to Tamil Meaning
Preposition
இல்லாமல், தவிர, ஆனாலும், தடுப்பதன், வெளியே, விரும்பும், கழித்தல், காப்பாற்ற, பிறகு, அப்பால், அருகில், கடந்த
தொலைதூர, வெளியே, தவிர, இல்லாமல்

Without    :இல்லாமல்

 

Without - இல்லாமல்

  

Related Words

1. without you :: நீ இன்றி


Synonyms
Preposition

1. lacking ::


2. short of :: குறுகிய


3. deprived of :: இழந்து


4. in need of :: தேவையால்


5. wanting :: விரும்பும்


6. needing ::


7. requiring ::


Antonyms

1. within :: உள்ள


Different forms

without


English to Tamil Dictionary: without
Meaning and definitions of without, translation in Tamil language for without with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of without in Tamil and in English language.

Tags for the entry "without"
What without means in Tamil, without meaning in Tamil, without definition, examples and pronunciation of without in Tamil language.

Tamil to English Dictionary Read Text Browse Words Word History Favorite Words Vocabulary Games Learn Words


Topic Wise Words

Health


Sample - (மாதிரி) :: a simple random sample of fortyfive students


Upset - (வருத்தம்) :: Sir Edward was being treated in Salzburg for a minor stomach upset when the pulmonary embolism was discovered


Sanatorium - (உடல்நல இல்லத்தில்) :: Reliance on folk medicine has been lessening and modern medicine with physicians nurses clinics pharmacies and sanatoria is the norm


Stamina - (திண்மை) :: He stated that he had great determination and stamina and felt he would be safer at home than in hospital


Ward - (வார்டில்) :: In Wangs ward in the Haematology Division only half of patients with cancer may survive

SEE ALL

Learn 3000+ Common Words

Senate - (செனட்) :: the senate must ratify any treaty with a twothirds majority

Senator - (செனட்டர்) :: She was first introduced as one of nine female Democrat senators

Send - (அனுப்பு) :: well send you a taxi in 10 minutes

Senior - (மூத்த) :: His only appearance in the senior side came in preseason in a friendly behind closed doors at Middlesbrough

Sense - (உணர்வு) :: They hit their lines in the script with an unusual sense of urgency and concern

SEE ALL 3000+ WORDS

Learn Common GRE Words

Equivocate - (தவிர்க்க) :: After kissing the subject he just tapers off equivocates engages in euphemism

Err - (ஏஈஆர்ஆர்) :: The thing is I left last season well satisfied as always but feeling that the Exchange has been erring a little too much on the side of costume drama

Errant - (தவறு செய்கிற) :: No search parties are sent out for the errant travellers

Erratic - (ஒழுங்கற்ற) :: Just take for instance the erratic rain pattern that hit parts of the country in the last farming season

SEE ALL GRE WORDS

Learn Words Everyday

Session #9 Episode @45
Published at: Sunday 20th of May 2018

Session #9 Episode @44
Published at: Saturday 19th of May 2018

Session #9 Episode @43
Published at: Friday 18th of May 2018

Session #9 Episode @42
Published at: Thursday 17th of May 2018

Session #9 Episode @41
Published at: Wednesday 16th of May 2018

See All Posts

Most Searched Words

Scaffold (தூக்குமேடை) :: The first sequence helps cells stick to the scaffold


Print (அச்சு) :: I dont doubt that the Times reporters get up in the morning and as I do look to see whether a favorite rumor has made it into print or on the air


Integrity (நேர்மை) :: Metal also maintains its structural integrity even when wind speeds reach hurricane levels


Ardour (தீவிரம்) :: The playing encompassed subtlety ardor menace and rage all with an admirable polish


Word of the day

Bases


Noun :: அடிப்படையில், அடித்தளம், தரையில், தரைக்கு, மைல்கல், தரை, கீழே, திசையில், விமானம், அடியில், படுக்கையில், மேற்பரப்பில், நில, பூமி, மண், கீழ் பகுதி, , கார, கட்டாடி, சலவைக்காரர், ஆரம்பத்தில், துறைமுக, ஸ்தாபனத்தின், நகரம், நிலையை, அலுவலகம், கால, சாதனை, வேலை, உருப்படியை, அடிப்படையை, அடிப்படை, வைப்பது, கடை, செய்திகள், வீட்டில், உறைவிடம், தோற்றம், வசந்த, நீரூற்று, ஊற்று, ரூட், நன்கு, காரணம், நோக்கம், நிமித்தம், விழாவில், புதிதாக, மாடி, டெக், கால், தொடங்கி, தொடக்கத்திலிருந்து, தொடக்கத்தில்
Verb :: வைத்து, நிறுவ, தொகுப்பு, இடத்தில், செய்ய, அமைக்க, அடித்தளம், கண்டறியப்பட்டது, வடிவம், ஏற்பாடு, தொடங்கும், அறிமுகப்படுத்த, கொண்டு வா, திறந்துவைக்க, நிறுவனம், தொடங்க, தங்கியிருக்க, சார்ந்து இரு, எண்ண, கீல், மனம்விட்டு, ஒல்லியான, ரிசார்ட், தத்தெடுக்க, எடுத்து, விண்ணப்பிக்க, மீது வழக்கு தொடுக்க, தொடக்கத்தில்
See Details

 

Search History

Any word you search will appear here.

Your Favorite Words

Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.